عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۵.۳۰ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ 31 مرداد 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت فلزی نقدی 1396/06/05 48,226 105 0 پتروشیمی تخت جمشید
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی نقدی 1396/06/05 75,582 200 0 پتروشیمی تبریز
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/06/05 75,582 100 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/06/05 88,726 50 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 جامبوبگ نقدی 1396/06/06 36,993 88 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ سلف 1396/06/28 37,318 506 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ سلف 1396/06/13 37,318 506 1,506 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ سلف 1396/06/14 38,005 506 506 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی نقدی 1396/06/05 44,091 110 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA جامبوبگ نقدی 1396/06/05 37,620 100 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت پلاستیکی نقدی 1396/06/05 39,620 440 3,520 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی نقدی 1396/06/05 39,620 800 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی سلف 1396/06/15 43,368 500 500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی نقدی 1396/06/05 43,368 440 220 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی سلف 1396/06/14 43,368 500 500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 سایر نقدی 1396/06/05 47,705 302 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 سایر نقدی 1396/06/05 43,368 1,015 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت پلاستیکی نقدی 1396/06/05 47,705 240 240 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پالت چوبی نقدی 1396/06/05 44,091 110 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پالت چوبی نقدی 1396/06/05 40,996 3,003 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پالت چوبی نقدی 1396/06/05 41,692 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه نقدی 1396/06/05 43,045 300 2,700 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پالت چوبی نقدی 1396/06/05 41,692 3,003 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پالت چوبی نقدی 1396/06/05 41,692 1,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی سلف 1396/06/16 39,033 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پالت چوبی نقدی 1396/06/05 39,033 506 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی نقدی 1396/06/05 39,033 3,003 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پالت چوبی نقدی 1396/06/05 38,215 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی نقدی 1396/06/05 37,492 3,003 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی نقدی 1396/06/05 39,179 400 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی سلف 1396/06/21 39,179 400 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/06/05 39,187 902 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/06/05 39,187 506 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی نقدی 1396/06/05 39,187 660 220 پتروشیمی آریا ساسول
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ نقدی 1396/06/05 50,687 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ نقدی 1396/06/05 50,687 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ نقدی 1396/06/05 49,253 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی نقدی 1396/06/05 49,324 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی نقدی 1396/06/05 49,324 400 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی نقدی 1396/06/05 52,538 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر1220 پالت فلزی سلف 1396/06/15 53,968 294 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن RP270G پالت پلاستیکی نقدی 1396/06/05 43,285 700 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پالت چوبی نقدی 1396/06/05 43,285 400 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی 1396/06/05 38,149 700 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ نقدی 1396/06/05 38,149 588 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی نقدی 1396/06/05 38,149 200 0 پتروشیمی شازند
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/06/05 33,365 2,486 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی 1396/06/05 32,698 500 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/06/05 33,365 2,992 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی 1396/06/05 33,365 400 1,600 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 پالت چوبی نقدی 1396/06/05 33,365 500 0 پتروشیمی آبادان
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 پالت چوبی نقدی 1396/06/05 40,000 60 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 پالت چوبی نقدی 1396/06/05 21,000 50 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/06/05 25,000 80 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B02 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/06/05 35,658 408 0 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/06/05 34,694 10 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/06/05 34,694 10 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین LMP جامبوبگ نقدی 1396/06/05 23,420 10 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 6366M درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/06/05 37,523 154 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/06/05 31,226 40 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/06/05 21,468 40 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/06/05 30,029 308 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/06/05 30,029 110 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/06/05 30,028 60 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/06/05 26,692 15 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/06/05 16,683 400 0 پتروشیمی بندرامام

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖