عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۱.۲۴ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 24 بهمن ماه 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی نقدی 1396/11/29 97,622 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ سلف 1396/12/22 52,121 220 220 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ سلف 1396/12/22 50,556 220 572 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ سلف 1396/12/22 54,694 506 396 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ سلف 1396/12/22 53,079 506 792 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 جامبوبگ سلف 1396/12/08 53,533 77 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی نقدی 1396/11/30 53,718 110 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی نقدی 1396/11/29 53,718 110 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی نقدی 1396/11/29 50,214 330 2,970 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی سلف 1396/12/12 52,865 500 500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی نقدی 1396/11/29 52,865 990 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی سلف 1396/12/07 52,865 500 1,000 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی نقدی 1396/11/30 58,151 330 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی نقدی 1396/11/30 52,865 1,012 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پالت پلاستیکی نقدی 1396/11/29 52,865 220 1,980 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پالت چوبی نقدی 1396/11/29 53,718 110 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه نقدی 1396/11/29 61,954 200 1,800 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی سلف 1396/12/07 54,066 500 2,500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت چوبی نقدی 1396/11/29 49,325 3,003 2,002 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی نقدی 1396/11/29 51,544 700 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی نقدی 1396/11/29 54,290 1,001 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه نقدی 1396/11/29 54,290 220 1,210 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/11/29 54,290 935 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/11/29 54,290 506 506 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی نقدی 1396/11/29 54,290 990 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه نقدی 1396/11/29 62,564 110 880 پتروشیمی مارون
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ نقدی 1396/11/29 67,115 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ نقدی 1396/11/29 67,115 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ نقدی 1396/11/29 65,216 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی نقدی 1396/11/29 69,731 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی نقدی 1396/11/29 69,731 500 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی نقدی 1396/11/29 72,738 750 0 پتروشیمی تبریز
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی نقدی 1396/11/29 57,374 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی نقدی 1396/11/29 57,374 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی نقدی 1396/11/29 58,484 144 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C کیسه نقدی 1396/11/29 57,374 110 0 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی نقدی 1396/11/29 60,148 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی X30G کیسه نقدی 1396/11/29 51,315 352 0 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه نقدی 1396/11/29 51,315 220 1,386 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی نقدی 1396/11/29 51,315 1,008 1,008 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه نقدی 1396/11/29 51,315 220 1,430 پتروشیمی مارون
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی نقدی 1396/12/02 43,636 220 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی نقدی 1396/12/02 44,444 200 300 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ سلف 1396/12/14 40,404 200 1,040 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی سلف 1396/12/07 40,404 220 2,288 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ سلف 1396/12/07 39,596 100 400 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی سلف 1396/12/07 40,404 440 2,574 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/11/29 47,578 400 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 کیسه نقدی 1396/11/29 47,578 240 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - MCH3713 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/11/29 48,861 220 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/12/02 36,364 286 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/12/02 32,323 60 0 پتروشیمی اروند

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖