عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۰۸ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 9 اسفندماه 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/12/14 42,742 1,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 نقدی 1395/12/14 42,742 720 720 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 نقدی 1395/12/14 51,489 220 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی 1395/12/14 46,808 1,210 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1395/12/14 41,778 200 1,000 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 سلف 1396/01/07 41,778 1,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/12/14 40,677 220 506 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/12/14 40,677 720 720 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV نقدی 1395/12/14 40,762 504 504 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 نقدی 1395/12/14 40,767 1,210 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G نقدی 1395/12/14 42,243 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نقدی 1395/12/14 42,243 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نقدی 1395/12/14 42,243 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV نقدی 1395/12/14 45,420 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R نقدی 1395/12/14 43,326 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نقدی 1395/12/14 37,116 84 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نقدی 1395/12/14 39,462 105 105 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نقدی 1395/12/15 37,477 1,008 504 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی 1102L نقدی 1395/12/14 37,116 525 525 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1395/12/14 37,116 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1395/12/14 37,116 1,012 506 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP552R سلف 1395/12/20 37,116 1,012 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی SF060 نقدی 1395/12/14 37,116 672 126 پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی Z30G نقدی 1395/12/14 37,116 242 0 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 1395/12/14 37,116 400 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نقدی 1395/12/14 37,116 252 252 نوید زرشیمی

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۷ آذر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 105,500 ریال -1500 1.4% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 108,000 ریال -1000 0.92% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 107,000 ریال -1500 1.38% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 107,000 ریال -1500 1.38% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 113,000 ریال -1000 0.88% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -1000 0.88% نمودار و آرشیو
5110 106,000 ریال -1800 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 105,000 ریال -500 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 105,000 ریال -500 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,000 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 104,000 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
020 103,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 102,500 ریال 88500 86.34% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 107,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Hi500 105,000 ریال -6000 5.41% نمودار و آرشیو
2420h 105,000 ریال -1000 0.94% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 102,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 115,000 ریال -1000 0.86% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
PE80 Amir 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
CRP100 jam 112,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 120,000 ریال 500 0.42% نمودار و آرشیو
Z30G 127,500 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 126,000 ریال 11500 9.13% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 100,000 ریال 500 0.5% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 116,500 ریال -8000 6.43% نمودار و آرشیو
1540 116,500 ریال -1000 0.85% نمودار و آرشیو
1551 114,500 ریال -2500 2.14% نمودار و آرشیو
781 pet 155,000 ریال -2000 1.27% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 157,500 ریال -4500 2.78% نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 127,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 125,000 ریال نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 126,000 ریال نمودار و آرشیو
RP340 230,000 ریال نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 126,000 ریال نمودار و آرشیو
MR230 133,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 133,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR 340 150,000 ریال نمودار و آرشیو
332C 124,500 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 84,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 85,600 ریال -100 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 83,900 ریال -100 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 164,000 ریال 2000 1.22% نمودار و آرشیو
ABS150 145,000 ریال 3000 2.07% نمودار و آرشیو
ABS 10415 192,000 ریال 2000 1.04% نمودار و آرشیو
ABS 10720 195,000 ریال 3000 1.54% نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 100,500 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya 100,500 ریال نمودار و آرشیو
BL4 jam 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40 Arak 132,500 ریال -500 0.38% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
S 5000 98,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖