معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۷ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 17 مرداد ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 74,657 74,657 74,657 74,657 100 5 5
اوره صنعتی گرانوله پتروشیمی کرمانشاه نقدی (مچینگ) 7,028 7,028 7,028 7,028 0 160 160
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان نقدی 35,380 38,918 38,918 38,918 66 1,364 66
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,806 40,486 40,486 40,486 506 15,642 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 38,623 42,485 42,485 42,485 506 3,718 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی 38,623 42,485 42,485 42,485 1,496 16,016 1,496
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 39,625 39,625 39,625 39,625 0 264 264
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,625 39,625 39,625 39,625 4,400 3,696 3,498
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 39,625 39,625 39,625 39,625 1,000 160 140
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 39,625 39,625 39,625 39,625 0 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 42,772 44,689 44,808 44,889 1,000 2,310 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 42,772 42,772 42,772 42,772 880 176 176
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 42,772 42,772 42,772 42,772 1,500 1,360 520
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 47,050 47,050 47,050 47,050 216 151 151
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 42,772 42,772 42,772 42,772 1,015 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 42,772 42,772 42,772 42,772 660 70 50
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام نقدی 41,153 41,153 41,153 41,153 506 330 330
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 41,153 41,153 41,153 41,153 0 110 110
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 42,612 42,612 42,612 42,612 0 400 400
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 42,612 42,612 42,612 42,612 3,000 1,760 1,400
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 41,153 41,679 41,846 42,090 1,500 2,380 1,500
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 38,425 38,425 38,425 38,425 3,000 2,670 1,770
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 38,425 38,425 38,425 38,425 2,002 352 341
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون سلف (مچینگ) 38,425 38,425 38,425 38,425 0 110 110
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون سلف 38,425 38,425 38,425 38,425 660 242 220
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 38,425 38,425 38,425 38,425 0 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV پتروشیمی لرستان نقدی 37,788 37,788 37,788 37,788 816 672 504
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 38,734 39,344 39,419 40,000 700 1,280 700
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 38,985 38,985 38,985 38,985 1,540 1,111 1,089
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 38,985 38,985 38,985 38,985 0 451 451
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,985 38,985 38,985 38,985 660 308 286
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 42,612 42,612 42,612 42,612 0 264 264
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 42,612 42,612 42,612 42,612 2,002 1,518 1,342
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 50,051 50,888 50,921 50,930 100 140 100
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 48,634 48,634 48,634 48,634 50 40 40
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 48,634 48,634 48,634 48,634 0 10 10
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 49,073 49,073 49,073 49,073 600 200 150
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 51,372 53,109 53,253 54,209 600 1,030 600
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند نقدی 43,231 43,231 43,231 43,231 600 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 43,231 47,554 47,554 47,554 440 21,978 440
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 38,102 39,059 39,202 39,644 1,500 3,680 1,500
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 38,102 38,602 38,929 39,419 483 924 483
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 38,102 39,229 39,359 39,939 300 1,120 300
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 34,585 34,585 34,585 34,585 66 66 66
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 35,762 37,400 37,678 38,789 100 560 100
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,861 31,861 31,861 31,861 500 260 240
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 31,861 31,861 31,861 31,861 0 220 220
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 32,511 32,511 32,511 32,511 2,486 2,178 2,178
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 32,511 32,511 32,511 32,511 0 308 308
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 32,511 32,650 32,827 33,501 2,992 4,422 2,992
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 32,511 32,511 32,511 32,511 640 640 640
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 32,511 32,511 32,511 32,511 580 740 580
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 36,363 36,363 36,363 36,363 0 110 110

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖