عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۲.۱۴ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه در بورس کالا برای سه شنبه 15 اردیبهشت
نام تجاری تولیدکننده قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 59,278 300 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/02/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 54,000 200 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 44,637 800 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 50,712 700 0 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/02/30
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 53,020 800 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 50,345 200 0 سایر نقدی نقدی 1394/02/20
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 50,345 200 0 سایر نقدی نقدی 1394/02/20
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 49,358 100 0 سایر نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 41,716 1,200 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 41,769 800 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 45,484 800 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 41,769 735 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/02/20
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 41,769 273 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 44,422 506 506 کیسه نقدی نقدی 1394/02/20
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 41,769 660 660 کیسه نقدی نقدی 1394/02/20
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 48,138 880 1,606 کیسه نقدی سلف 1394/02/30
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 30,930 700 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/02/20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 28,118 1,530 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 39,980 60 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 35,538 60 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/02/20
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 41,769 330 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 41,769 330 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 48,138 440 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 43,865 1,016 0 سایر نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 44,422 1,012 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 43,865 1,016 0 سایر نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 44,502 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 43,865 1,518 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 30,930 500 0 پالت چوبی نقدی سلف 1394/03/15
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 39,479 100 400 کیسه نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 43,865 374 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 41,769 252 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/02/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 43,865 1,012 4,004 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 30,930 500 500 پالت چوبی نقدی سلف 1394/03/15
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 41,769 252 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/02/21
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 48,138 252 210 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 42,512 1,540 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 نوید زرشیمی 43,324 42 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 44,422 1,408 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/02/21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 48,138 105 105 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 37,643 1,507 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/02/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 35,865 3,003 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/03/04
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 32,799 1,001 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/02/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 37,643 3,003 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/02/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800 پتروشیمی تندگویان 36,779 209 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/03/04
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 32,799 2,002 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/02/30
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 43,865 500 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/02/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG761 پتروشیمی تندگویان 35,345 66 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/02/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 37,643 506 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/02/30
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 44,741 2,000 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 37,643 1,001 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/02/30
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 29,524 500 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 35,865 1,001 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/02/30
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 24,674 80 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/02/20
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 45,550 700 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/02/20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 28,118 990 484 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/02/20
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 25,306 880 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 27,415 500 500 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/02/20
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 21,932 90 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/02/20
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 22,500 616 0 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/02/20
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 45,550 300 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/02/20
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 42,270 105 0 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1394/02/21
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 42,270 252 0 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1394/02/21
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 26,712 500 0 فله نقدی / اعتباری نقدی 1394/02/20
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 1 پلی پروپیلن جم 37,592 44 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/02/20

قیمت مواداولیه؛ ۲۵ آذر ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 53,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 52,900 ریال -300 0.56% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 53,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 52,900 ریال نمودار و آرشیو
5110 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 52,200 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 51,900 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 51,500 ریال 500 0.97% نمودار و آرشیو
0075 57,600 ریال 400 0.69% نمودار و آرشیو
020 59,100 ریال 1900 3.21% نمودار و آرشیو
Lf190 57,500 ریال 1000 1.74% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 47,000 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 46,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 2200 3.74% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 53,400 ریال 200 0.37% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 52,000 ریال 400 0.77% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD 49,000 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 61,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf 60,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 61,000 ریال -400 0.65% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 60,700 ریال -300 0.49% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 61,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf 60,300 ریال نمودار و آرشیو
PE80 ilam 60,300 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf 59,500 ریال نمودار و آرشیو
Z30s Mar 55,500 ریال 50 0.09% نمودار و آرشیو
C30s 56,300 ریال -300 0.53% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 48,200 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 69,500 ریال 100 0.14% نمودار و آرشیو
1540 66,400 ریال 2000 3.01% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 55,500 ریال 200 0.36% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 59,000 ریال -500 0.84% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 55,500 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 55,500 ریال 50 0.09% نمودار و آرشیو
552R Maroun 55,500 ریال 50 0.09% نمودار و آرشیو
510L Jam 56,300 ریال -300 0.53% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 56,400 ریال -300 0.53% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 98,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 77,500 ریال -300 0.39% نمودار و آرشیو
548R 57,100 ریال -500 0.87% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 54,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 57,000 ریال -300 0.52% نمودار و آرشیو
MR230 58,500 ریال 300 0.51% نمودار و آرشیو
ZR230 58,500 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 62,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 43,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 43,000 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arvand - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arvand kaf 23,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arvand 22,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arvand kaf 21,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 94,850 ریال 650 0.69% نمودار و آرشیو
ABS150 100,500 ریال 200 0.2% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 62,800 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖