عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۲.۱۴ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه در بورس کالا برای سه شنبه 15 اردیبهشت
نام تجاری تولیدکننده قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 59,278 300 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/02/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 54,000 200 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 44,637 800 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 50,712 700 0 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1394/02/30
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 53,020 800 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 50,345 200 0 سایر نقدی نقدی 1394/02/20
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 50,345 200 0 سایر نقدی نقدی 1394/02/20
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 49,358 100 0 سایر نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 41,716 1,200 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 41,769 800 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 45,484 800 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 41,769 735 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/02/20
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 41,769 273 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 44,422 506 506 کیسه نقدی نقدی 1394/02/20
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 41,769 660 660 کیسه نقدی نقدی 1394/02/20
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 48,138 880 1,606 کیسه نقدی سلف 1394/02/30
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 30,930 700 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/02/20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 28,118 1,530 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 39,980 60 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 35,538 60 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/02/20
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 41,769 330 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 41,769 330 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 48,138 440 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 43,865 1,016 0 سایر نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 44,422 1,012 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 43,865 1,016 0 سایر نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 44,502 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 43,865 1,518 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 30,930 500 0 پالت چوبی نقدی سلف 1394/03/15
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 39,479 100 400 کیسه نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 43,865 374 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 41,769 252 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/02/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 43,865 1,012 4,004 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 30,930 500 500 پالت چوبی نقدی سلف 1394/03/15
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 41,769 252 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/02/21
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 48,138 252 210 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 42,512 1,540 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 نوید زرشیمی 43,324 42 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 44,422 1,408 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/02/21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 48,138 105 105 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 37,643 1,507 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/02/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 35,865 3,003 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/03/04
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 32,799 1,001 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/02/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 37,643 3,003 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/02/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800 پتروشیمی تندگویان 36,779 209 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/03/04
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 32,799 2,002 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/02/30
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 43,865 500 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/02/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG761 پتروشیمی تندگویان 35,345 66 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/02/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 37,643 506 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/02/30
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 44,741 2,000 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 37,643 1,001 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/02/30
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 29,524 500 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 35,865 1,001 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/02/30
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 24,674 80 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/02/20
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 45,550 700 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/02/20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 28,118 990 484 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/02/20
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 25,306 880 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/02/20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 27,415 500 500 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/02/20
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 21,932 90 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/02/20
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 22,500 616 0 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/02/20
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 45,550 300 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/02/20
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 42,270 105 0 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1394/02/21
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 42,270 252 0 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1394/02/21
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 26,712 500 0 فله نقدی / اعتباری نقدی 1394/02/20
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 1 پلی پروپیلن جم 37,592 44 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/02/20

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ شهریور ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 44,600 ریال -1500 3.25% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 45,600 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 47,400 ریال -400 0.84% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 47,300 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
5110 46,800 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 44,800 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
0075 51,700 ریال -1200 2.27% نمودار و آرشیو
020 51,000 ریال -900 1.73% نمودار و آرشیو
Lf190 51,000 ریال -700 1.35% نمودار و آرشیو
52518 44,600 ریال -1000 2.19% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 50,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 50,500 ریال -1100 2.13% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,200 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 46,300 ریال -800 1.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 54,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 54,700 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,500 ریال -600 1.22% نمودار و آرشیو
C30s 48,700 ریال -500 1.02% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,000 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 62,900 ریال -500 0.79% نمودار و آرشیو
1540 57,800 ریال -1100 1.87% نمودار و آرشیو
1551 57,000 ریال -1100 1.89% نمودار و آرشیو
781 49,000 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,500 ریال نمودار و آرشیو
552R Maroun 48,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 52,800 ریال نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 51,200 ریال -1100 2.1% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 52,800 ریال -900 1.68% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 40,200 ریال -200 0.5% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 40,200 ریال -200 0.5% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 40,200 ریال -400 0.99% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 39,200 ریال -200 0.51% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 39,200 ریال -200 0.51% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 39,300 ریال -300 0.76% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖

دستگاه تزریق هایجینگ نو 138 تن298g سروو موتور 09126120034