عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۰.۱۹ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 19 دی ماه 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/24 91,033 200 0 پتروشیمی تبریز
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/10/24 91,033 100 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/10/24 106,865 70 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 جامبوبگ سلف 1396/11/04 47,089 99 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 جامبوبگ سلف 1396/11/04 45,663 176 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ سلف 1396/11/04 47,503 220 946 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ سلف 1396/11/17 46,077 506 396 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ سلف 1396/11/04 49,848 660 1,650 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ سلف 1396/11/17 48,376 396 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی نقدی 1396/10/24 49,394 110 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی نقدی 1396/10/24 49,394 110 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی سلف 1396/11/10 48,582 500 500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی نقدی 1396/10/24 48,582 990 220 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی سلف 1396/11/11 48,582 500 500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پالت چوبی نقدی 1396/10/24 48,582 110 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پالت چوبی نقدی 1396/10/24 48,582 242 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی نقدی 1396/10/24 53,440 330 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی نقدی 1396/10/24 48,582 704 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پالت چوبی نقدی 1396/10/24 53,624 330 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی سلف 1396/10/30 47,777 500 2,500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/24 44,544 2,002 1,001 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/24 46,548 700 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/10/24 48,366 506 506 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/10/24 48,366 506 704 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی سلف 1396/10/30 48,366 990 220 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/24 58,172 396 0 پتروشیمی جم
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ نقدی 1396/10/24 60,189 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ نقدی 1396/10/24 60,189 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ نقدی 1396/10/24 58,486 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/24 60,800 650 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/24 60,800 500 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/24 64,312 750 0 پتروشیمی تبریز
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی نقدی 1396/10/24 51,907 336 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی نقدی 1396/10/24 51,907 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی نقدی 1396/10/24 55,480 88 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی نقدی 1396/10/24 52,962 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/24 53,125 400 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی نقدی 1396/10/24 46,547 288 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی سلف 1396/10/30 46,547 1,008 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی نقدی 1396/10/24 46,141 552 864 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی نقدی 1396/10/24 46,141 55 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ نقدی 1396/10/24 46,141 147 0 پتروشیمی رجال
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/24 38,423 220 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی سلف 1396/11/02 39,134 100 400 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی سلف 1396/10/30 35,577 220 3,784 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/24 35,577 110 374 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ سلف 1396/11/17 35,577 100 900 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی سلف 1396/11/17 35,577 220 2,288 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ سلف 1396/11/17 34,865 100 400 پتروشیمی اروند
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2004TC00 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/10/24 43,724 132 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2004TC37 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/10/24 43,724 154 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/10/24 26,720 350 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420F8 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/10/24 43,724 192 0 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/24 40,090 132 0 پتروشیمی جم
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/10/24 41,527 44 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/10/24 41,527 44 0 پلی پروپیلن جم
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/24 34,581 88 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/24 32,019 198 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/10/24 19,567 80 0 پتروشیمی غدیر

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖