معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۱.۱۸ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 18 بهمن ماه 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 42,406 42,406 42,406 42,406 2,002 88 88
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 50,495 50,495 50,495 50,495 0 151 151
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 40,348 40,348 40,348 40,348 2,002 220 198
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 40,348 40,348 40,348 40,348 396 308 308
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 40,348 40,348 40,348 40,348 0 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 40,348 40,348 40,348 40,348 1,440 120 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم نقدی 46,066 46,066 46,066 46,066 495 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 39,712 40,059 40,170 40,670 2,002 3,058 2,002
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 40,434 40,434 40,434 40,434 1,008 96 96
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 40,439 40,439 40,439 40,439 2,002 99 99
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 40,832 47,659 47,981 48,239 572 3,806 572
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 42,379 42,379 42,379 42,379 0 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی نقدی 42,379 42,379 42,379 42,379 105 63 42
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 42,379 46,616 46,616 46,616 378 4,935 378
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 43,462 43,462 43,462 43,462 0 84 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 43,462 43,462 43,462 43,462 105 21 21
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون نقدی 37,611 37,611 37,613 37,711 968 990 968
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 37,250 40,975 40,975 40,975 798 9,660 798
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 37,250 40,975 40,975 40,975 594 3,432 594
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون سلف 37,250 40,975 40,975 40,975 1,012 10,010 1,012
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 37,250 40,975 40,975 40,975 252 3,024 252
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 37,250 40,975 40,975 40,975 1,008 9,975 1,008

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖