معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۸.۰۲ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 2 آبان ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام سلف 57,670 57,670 57,670 57,670 1,001 1,001 1,001
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 53,978 53,978 53,978 53,978 399 105 105
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 57,670 57,670 57,685 57,981 500 891 500
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 82,160 82,160 82,160 82,160 200 20 20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی (مچینگ) 82,160 82,160 82,160 82,160 0 5 5
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 82,160 82,160 82,160 82,160 100 30 20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 41,678 41,899 42,210 42,890 1,496 2,750 1,496
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 41,678 41,678 41,678 41,678 1,012 2,035 396
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 40,427 41,888 41,994 42,222 220 803 220
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 42,444 42,500 42,809 43,769 3,014 3,696 3,014
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 42,808 42,808 42,808 42,808 77 253 77
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی 47,919 52,710 52,710 52,710 220 1,012 220
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 47,919 52,710 52,710 52,710 110 924 110
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 43,195 44,109 44,303 45,129 800 2,120 800
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 47,158 47,659 47,765 48,111 1,500 3,040 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 47,158 47,158 47,158 47,158 0 330 330
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 47,158 47,158 47,158 47,158 1,012 770 682
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 47,158 47,319 47,387 47,659 1,500 2,070 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله نقدی 47,158 47,158 47,158 47,158 220 132 132
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 51,874 51,874 51,874 51,874 216 86 65
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 47,158 47,158 47,158 47,158 1,015 173 173
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 47,726 55,909 56,339 57,279 1,500 4,040 1,500
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 40,480 42,689 42,884 43,200 1,012 3,938 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 40,480 42,254 42,433 42,659 286 660 286
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف 40,480 40,699 40,866 41,299 2,000 2,450 2,000
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 42,301 42,301 42,301 42,301 750 700 700
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 44,129 44,239 44,288 44,439 1,012 1,430 1,012
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 44,129 44,581 44,667 45,188 1,760 2,904 1,760
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 44,129 44,129 44,129 44,129 1,320 726 462
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 44,129 44,129 44,129 44,129 0 88 88
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم سلف 51,441 53,459 55,378 58,888 2,002 3,729 2,002
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 55,557 55,557 55,557 55,557 150 180 120
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 55,557 55,557 55,557 55,557 0 10 10
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 55,557 55,557 55,557 55,557 150 210 150
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 53,985 53,985 53,985 53,985 150 20 10
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 55,190 55,555 55,724 56,299 600 900 600
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 58,486 58,486 58,486 58,486 750 750 750
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 66,064 66,064 66,064 66,064 0 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 47,896 52,769 52,769 52,769 66 396 66
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 51,245 51,245 51,245 51,245 0 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 51,245 51,245 51,245 51,245 154 88 66
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 50,370 60,500 62,197 63,045 66 418 66
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 42,871 45,445 45,458 45,488 550 1,276 550
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 42,491 45,899 46,393 47,222 1,452 4,488 1,452
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 42,491 45,660 46,046 47,629 550 1,474 550
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 42,491 44,666 44,965 46,279 1,000 3,240 1,000
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 42,491 45,459 45,822 46,309 798 2,037 798
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 42,491 44,849 44,988 45,199 300 1,360 300
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 36,634 36,634 36,634 36,634 220 66 66
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 33,242 33,242 33,242 33,242 0 180 180
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 33,920 33,920 33,920 33,920 0 946 946
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 33,242 33,242 33,242 33,242 500 300 200
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 33,242 33,741 34,088 34,579 500 1,340 500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 33,920 33,920 33,920 33,920 1,496 572 352
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 33,920 34,169 34,332 35,129 2,508 4,268 2,508
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان سلف 33,920 33,920 33,920 33,920 500 180 40
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان سلف (مچینگ) 33,920 33,920 33,920 33,920 0 40 40
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 33,920 33,922 33,938 33,959 820 1,000 820

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖