معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۵.۰۲ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 2 مردادماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 37,972 37,972 37,972 37,972 1,500 300 260
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 37,972 37,972 37,972 37,972 0 20 20
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 39,146 39,146 39,146 39,146 240 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 39,146 39,146 39,146 39,146 240 24 24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 40,847 40,900 41,007 41,200 1,000 1,180 1,000
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 37,841 37,841 37,841 37,841 480 264 264
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 37,841 37,841 37,841 37,841 0 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 38,404 38,404 38,404 38,404 480 48 48
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 42,150 42,150 42,150 42,150 3,982 1,672 1,650
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 42,150 42,150 42,150 42,150 0 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی 37,565 37,565 37,565 37,565 484 374 132
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 37,565 37,565 37,565 37,565 0 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 42,647 42,647 42,647 42,647 0 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 42,647 42,647 42,647 42,647 220 176 154
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 42,647 42,647 42,647 42,647 0 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 42,647 42,647 42,647 42,647 660 550 440
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 42,647 42,647 42,647 42,647 660 528 418
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 42,647 42,647 42,647 42,647 0 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 43,577 43,577 43,577 43,577 0 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 43,577 43,577 43,577 43,577 110 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 42,647 43,227 43,431 43,809 1,012 1,628 1,012
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 43,720 44,320 44,475 44,813 220 396 220
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 44,973 44,973 44,973 44,973 220 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 42,647 46,911 46,911 46,911 357 3,066 357
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 39,891 42,099 42,102 42,109 126 336 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 42,647 43,879 44,973 46,911 420 1,953 420
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 37,565 38,020 38,136 38,692 1,980 4,466 1,980
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار نقدی 38,817 38,817 38,817 38,817 300 40 40
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 37,565 37,777 37,885 38,199 1,100 2,530 1,100
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 37,565 37,565 37,589 37,769 1,232 1,804 1,232
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم سلف (مچینگ) 37,565 37,565 37,565 37,565 0 660 660
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم سلف 37,565 37,565 37,565 37,565 880 836 220
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 37,565 38,099 38,268 38,809 198 550 198
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 37,565 37,766 37,897 38,692 1,000 1,600 1,000
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی (مچینگ) 37,565 37,565 37,565 37,565 0 252 252
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 37,565 37,565 37,565 37,565 609 462 357
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 37,565 37,950 37,996 38,209 210 735 210
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 37,565 37,565 37,565 37,565 300 560 300
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 37,565 38,388 39,078 40,579 756 1,134 756

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖