معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۵.۰۲ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 2 مردادماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 37,972 37,972 37,972 37,972 1,500 300 260
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 37,972 37,972 37,972 37,972 0 20 20
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 39,146 39,146 39,146 39,146 240 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 39,146 39,146 39,146 39,146 240 24 24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 40,847 40,900 41,007 41,200 1,000 1,180 1,000
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 37,841 37,841 37,841 37,841 480 264 264
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 37,841 37,841 37,841 37,841 0 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 38,404 38,404 38,404 38,404 480 48 48
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 42,150 42,150 42,150 42,150 3,982 1,672 1,650
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 42,150 42,150 42,150 42,150 0 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی 37,565 37,565 37,565 37,565 484 374 132
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 37,565 37,565 37,565 37,565 0 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 42,647 42,647 42,647 42,647 0 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 42,647 42,647 42,647 42,647 220 176 154
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 42,647 42,647 42,647 42,647 0 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 42,647 42,647 42,647 42,647 660 550 440
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 42,647 42,647 42,647 42,647 660 528 418
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 42,647 42,647 42,647 42,647 0 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 43,577 43,577 43,577 43,577 0 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 43,577 43,577 43,577 43,577 110 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 42,647 43,227 43,431 43,809 1,012 1,628 1,012
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 43,720 44,320 44,475 44,813 220 396 220
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 44,973 44,973 44,973 44,973 220 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 42,647 46,911 46,911 46,911 357 3,066 357
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 39,891 42,099 42,102 42,109 126 336 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 42,647 43,879 44,973 46,911 420 1,953 420
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 37,565 38,020 38,136 38,692 1,980 4,466 1,980
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار نقدی 38,817 38,817 38,817 38,817 300 40 40
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 37,565 37,777 37,885 38,199 1,100 2,530 1,100
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 37,565 37,565 37,589 37,769 1,232 1,804 1,232
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم سلف (مچینگ) 37,565 37,565 37,565 37,565 0 660 660
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم سلف 37,565 37,565 37,565 37,565 880 836 220
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 37,565 38,099 38,268 38,809 198 550 198
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 37,565 37,766 37,897 38,692 1,000 1,600 1,000
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی (مچینگ) 37,565 37,565 37,565 37,565 0 252 252
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 37,565 37,565 37,565 37,565 609 462 357
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 37,565 37,950 37,996 38,209 210 735 210
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 37,565 37,565 37,565 37,565 300 560 300
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 37,565 38,388 39,078 40,579 756 1,134 756

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖