معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۰.۱۵ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ چهارشنبه 15 دیماه 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 بندرامام نقدی 68,433 68,433 68,433 68,433 441 315 315
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 تخت جمشید نقدی 68,433 68,433 68,433 68,433 302 101 101
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندرامام نقدی 75,134 75,134 75,134 75,134 525 126 105
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز نقدی 73,985 73,985 73,985 73,985 100 40 20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 تندگویان نقدی 35,877 39,464 39,464 39,464 198 946 198
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 تندگویان سلف 36,979 40,676 40,676 40,676 704 5,192 704
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 تندگویان نقدی 36,979 40,676 40,676 40,676 374 4,488 374
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 تندگویان نقدی 38,813 39,164 39,868 41,149 2,860 3,718 2,860
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 تندگویان نقدی 34,100 37,510 37,510 37,510 704 9,372 704
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 تندگویان سلف 34,100 37,510 37,510 37,510 352 4,323 352
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T لاله نقدی 47,904 47,904 47,904 47,904 440 44 44
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA امیرکبیر نقدی 41,516 43,109 43,353 44,321 3,200 7,660 3,200
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA جم سلف (مچینگ) 41,516 41,516 41,516 41,516 0 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندرامام نقدی 47,157 47,157 47,157 47,157 1,000 600 550
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندرامام نقدی (مچینگ) 47,157 47,157 47,157 47,157 0 100 100
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 آریا ساسول نقدی (مچینگ) 47,157 47,157 47,157 47,157 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندرامام نقدی 47,157 47,157 47,157 47,157 1,500 640 620
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندرامام نقدی (مچینگ) 47,157 47,157 47,157 47,157 0 80 80
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 لاله نقدی 51,873 51,873 51,873 51,873 432 43 43
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 امیرکبیر نقدی (مچینگ) 41,795 41,795 41,795 41,795 0 100 100
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 امیرکبیر نقدی 41,795 41,795 41,795 41,795 1,800 1,790 1,700
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شازند نقدی 41,070 41,889 42,222 42,555 500 1,440 500
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندرامام نقدی 40,617 40,617 40,617 40,617 561 66 55
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندرامام نقدی 40,617 40,617 40,617 40,617 2,500 640 530
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندرامام نقدی (مچینگ) 40,617 40,617 40,617 40,617 0 40 40
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم نقدی (مچینگ) 40,617 40,617 40,617 40,617 0 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 40,617 40,617 40,617 40,617 0 24 24
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA تبریز نقدی 41,654 41,967 42,474 43,019 300 620 300
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA تبریز سلف 41,654 41,689 41,729 41,855 400 440 400
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام نقدی 40,332 40,332 40,332 40,332 1,012 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر نقدی 40,332 40,332 40,332 40,332 2,200 22 22
پلی استایرن انبساطی 300 تبریز نقدی 53,662 53,662 53,662 53,662 150 20 10
پلی استایرن معمولی 1540 تبریز نقدی 48,272 48,272 48,272 48,272 900 390 240
پلی استایرن معمولی 1540 تبریز نقدی (مچینگ) 48,272 48,272 48,272 48,272 0 60 60
پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز نقدی 50,352 51,559 51,799 53,059 900 2,260 900
پلی بوتادین رابر 1220 شازند نقدی (مچینگ) 79,560 79,560 79,560 79,560 0 181 181
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 41,066 41,066 41,066 41,066 110 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 41,066 41,066 41,066 41,066 0 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم سلف 41,066 41,929 42,449 43,945 990 1,738 990
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 42,186 42,186 42,186 42,186 440 374 88
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 42,186 42,186 42,186 42,186 0 110 110
پلی پروپیلن نساجی 1102L رجال نقدی 35,760 36,850 37,466 38,019 609 2,142 609
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 35,760 36,750 37,391 39,000 1,210 4,686 1,210
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 35,760 39,336 39,336 39,336 220 3,520 220
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 35,760 38,500 39,060 39,336 990 4,268 990
پلی وینیل کلراید S57 آبادان سلف 36,927 36,951 36,959 36,999 500 600 500
پلی وینیل کلراید S60 بندرامام نقدی 35,249 35,249 35,249 35,249 990 418 418
پلی وینیل کلراید S65 اروند نقدی 33,570 33,570 33,570 33,570 4,004 1,826 1,452
پلی وینیل کلراید S65 اروند نقدی 33,570 33,570 33,570 33,570 1,000 640 120
پلی وینیل کلراید S65 اروند نقدی (مچینگ) 33,570 33,570 33,570 33,570 0 374 374
پلی وینیل کلراید S65 بندرامام نقدی 33,570 34,577 34,590 34,678 484 2,068 484
پلی وینیل کلراید S65 غدیر نقدی 33,570 33,570 33,580 33,619 1,000 1,040 1,000
پلی وینیل کلراید S65 غدیر سلف 33,570 33,570 33,570 33,570 280 480 280
پلی وینیل کلراید S70 بندرامام سلف 36,927 36,989 37,226 37,927 1,000 1,280 1,000

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۳ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 78,500 ریال 3000 3.82% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 78,500 ریال 3000 3.82% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 79,000 ریال 3000 3.8% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 78,800 ریال 2800 3.55% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 78,500 ریال 1500 1.91% نمودار و آرشیو
0075 74,000 ریال 4700 6.35% نمودار و آرشیو
020 70,000 ریال 2500 3.57% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 2500 3.62% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 67,000 ریال 3200 4.78% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 67,500 ریال 3500 5.19% نمودار و آرشیو
2420h 65,000 ریال 1500 2.31% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 68,500 ریال 5000 7.3% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 70,000 ریال 5000 7.14% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 68,500 ریال 5600 8.18% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 80,500 ریال 3300 4.1% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 87,800 ریال 1500 1.71% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 98,800 ریال 2100 2.13% نمودار و آرشیو
1540 79,000 ریال 2300 2.91% نمودار و آرشیو
1551 76,700 ریال 1200 1.56% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 87,700 ریال 1700 1.94% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 79,000 ریال 500 0.63% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 86,000 ریال 2200 2.56% نمودار و آرشیو
ZR230 86,000 ریال 2500 2.91% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,500 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 54,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 53,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 53,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 52,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 52,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 51,700 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 52,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 5,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 56,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 55,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 106,000 ریال 2500 2.36% نمودار و آرشیو
ABS150 106,000 ریال 1500 1.42% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖