معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۱.۱۶ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 16 بهمن ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 50,214 51,119 51,309 52,509 1,000 2,460 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 50,214 50,214 50,214 50,214 0 384 384
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 50,214 50,214 50,214 50,214 960 624 480
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 54,066 54,339 54,444 54,699 960 1,224 960
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 49,325 49,325 49,325 49,325 0 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان نقدی 49,325 49,325 49,325 49,325 240 96 96
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی 50,178 50,178 50,178 50,178 240 48 48
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 62,564 62,765 62,922 63,319 2,486 2,904 2,486
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 66,073 66,073 66,073 66,073 2,000 1,000 980
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 66,073 66,073 66,073 66,073 0 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 57,374 59,444 59,892 60,609 330 616 330
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند نقدی 57,374 60,009 60,209 60,449 360 1,100 360
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 61,129 61,129 61,129 61,129 330 110 110
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 58,484 60,084 60,417 60,484 144 216 144
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 60,148 60,148 60,148 60,148 220 220 220
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 57,374 63,111 63,111 63,111 189 8,610 189
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 57,374 60,759 61,070 61,590 210 546 210
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 51,742 56,916 56,916 56,916 672 2,898 672
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 51,315 56,446 56,446 56,446 1,496 8,162 1,496
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 51,315 56,446 56,446 56,446 700 3,000 700
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 51,315 56,446 56,446 56,446 315 1,848 315
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 51,315 56,446 56,446 56,446 630 2,793 630
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار سلف 51,315 56,446 56,446 56,446 903 4,935 903
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 51,315 56,446 56,446 56,446 400 1,540 400
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 51,315 56,446 56,446 56,446 1,320 3,894 1,320
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 51,315 56,446 56,446 56,446 420 2,961 420
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 51,315 56,446 56,446 56,446 294 1,449 294

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖