معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۲.۱۵ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه در بورس کالا روز سه شنبه 15 اردیبهشت 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 0 0 54,000 0 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 0 59,278 0 0 0
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 320 0 0 29,524 0 0 0
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 500 0 0 29,524 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 3,993 319 297 28,118 28,118 28,118 28,118
پلی وینیل کلراید S65مچینگ پتروشیمی بندرامام 0 1,144 1,144 28,118 28,118 28,118 28,118
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 700 420 420 30,930 30,930 30,930 30,930
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,530 700 700 28,118 28,118 28,118 28,118
پلی وینیل کلراید S57مچینگ پتروشیمی غدیر 0 20 20 30,930 30,930 30,930 30,930
پلی وینیل کلراید S65مچینگ پتروشیمی غدیر 0 290 290 28,118 28,118 28,118 28,118
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 500 0 0 30,930 0 0 0
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 1,000 760 760 30,930 30,930 30,930 30,930
پلی وینیل کلراید S70مچینگ پتروشیمی آبادان 0 240 240 30,930 30,930 30,930 30,930
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 616 44 44 22,500 22,500 22,500 22,500
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 80 160 80 24,674 24,875 24,906 24,999
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 880 2,992 880 25,306 26,589 26,645 26,700
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 90 260 80 21,932 21,932 21,932 21,932
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 0 26,712 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 210 210 27,415 27,415 27,415 27,415
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,474 286 242 28,118 28,118 28,118 28,118
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 مچینگ پتروشیمی اروند 0 10 10 21,932 21,932 21,932 21,932
پلی وینیل کلراید S65 مچینگ پتروشیمی اروند 0 220 220 27,415 27,415 27,415 27,415
پلی وینیل کلراید S65 مچینگ پتروشیمی اروند 0 484 484 28,118 28,118 28,118 28,118
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,200 53,660 1,200 41,716 45,887 45,887 45,887
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 506 66 44 44,422 44,422 44,422 44,422
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 60 460 60 39,980 43,978 43,978 43,978
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 60 1,220 60 35,538 39,091 39,091 39,091
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 مچینگ پتروشیمی مارون 0 88 88 44,422 44,422 44,422 44,422
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1,012 88 88 44,422 44,422 44,422 44,422
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 مچینگ پتروشیمی آریا ساسول 0 132 132 44,422 44,422 44,422 44,422
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,408 308 198 44,422 44,422 44,422 44,422
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F مچینگ پتروشیمی مهر 0 506 506 44,422 44,422 44,422 44,422
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 1,540 1,364 726 42,512 42,512 42,512 42,512
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J مچینگ پتروشیمی ایلام 0 814 814 42,512 42,512 42,512 42,512
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 2,000 1,210 950 44,741 44,741 44,741 44,741
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 0 44,741 0 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 مچینگ پتروشیمی بندرامام 0 160 160 44,741 44,741 44,741 44,741
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 800 5,090 800 44,637 49,100 49,100 49,100
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 374 572 374 43,865 44,059 44,319 44,850
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 5,016 2,816 2,310 43,865 43,865 43,865 43,865
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 500 2,410 500 39,479 42,559 42,965 43,426
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H مچینگ پتروشیمی امیرکبیر 0 2,002 2,002 43,865 43,865 43,865 43,865
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 890 720 43,865 43,865 43,865 43,865
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 500 1,860 500 43,865 46,352 46,912 48,251
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 مچینگ پتروشیمی بندرامام 0 280 280 43,865 43,865 43,865 43,865
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,518 1,760 1,518 43,865 43,888 44,014 44,377
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,015 1,792 1,015 43,865 44,666 45,120 47,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 1,015 972 43,865 43,865 43,865 43,865
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 مچینگ پتروشیمی لاله 0 43 43 43,865 43,865 43,865 43,865
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 220 154 22 44,502 44,502 44,502 44,502
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T مچینگ پتروشیمی لاله 0 198 198 44,502 44,502 44,502 44,502
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 800 2,700 800 45,484 46,510 47,067 48,500
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG761 پتروشیمی تندگویان 66 110 66 35,345 35,449 35,935 36,300
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 440 44 35,865 35,865 35,865 35,865
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 3,003 528 242 35,865 35,865 35,865 35,865
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800 پتروشیمی تندگویان 209 242 209 36,779 36,809 36,934 37,055
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 2,332 506 37,643 39,777 40,364 41,000
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,507 3,542 1,507 37,643 38,360 39,416 40,229
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,001 572 154 37,643 36,843 36,843 36,843
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 3,003 528 462 37,643 36,843 36,843 36,843
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785مچینگ پتروشیمی تندگویان 0 330 330 35,865 35,865 35,865 35,865
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785مچینگ پتروشیمی تندگویان 0 88 88 35,865 35,865 35,865 35,865
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825مچینگ پتروشیمی تندگویان 0 418 418 37,643 36,843 36,843 36,843
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825مچینگ پتروشیمی تندگویان 0 198 198 37,643 36,843 36,843 36,843
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 1,001 1,001 32,799 32,799 32,799 32,799
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 2,002 1,903 902 32,799 32,799 32,799 32,799
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645مچینگ پتروشیمی تندگویان 0 242 242 32,799 32,799 32,799 32,799
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 700 60 60 50,712 50,712 50,712 50,712
پلی استایرن معمولی 1540مچینگ پتروشیمی تبریز 0 20 20 50,712 50,712 50,712 50,712
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 800 270 270 53,020 53,020 53,020 53,020
پلی استایرن مقاوم 7240مچینگ پتروشیمی تبریز 0 30 30 53,020 53,020 53,020 53,020
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 200 450 200 50,345 53,101 53,762 55,000
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 200 460 200 50,345 51,619 52,205 53,850
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 170 100 49,358 50,029 50,551 51,009
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 1,540 638 330 48,138 48,138 48,138 48,138
پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cمچینگ پتروشیمی مارون 0 440 440 48,138 48,138 48,138 48,138
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 440 0 0 48,138 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 نوید زرشیمی 42 42 42 43,324 43,324 43,324 43,324
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 210 1,827 210 48,138 52,951 52,951 52,951
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 462 756 462 48,138 48,779 49,103 50,548
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 1,320 1,826 1,320 41,769 42,251 42,700 43,169
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 330 1,694 330 41,769 45,945 45,945 45,945
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 330 132 110 41,769 41,769 41,769 41,769
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 1 پلی پروپیلن جم 44 110 44 37,592 38,659 38,759 38,859
پلی پروپیلن نساجی HP552Rمچینگ پلی پروپیلن جم 0 220 220 41,769 41,769 41,769 41,769
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 800 3,180 800 41,769 45,945 45,945 45,945
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 252 378 252 41,769 42,649 42,748 42,817
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 252 546 252 41,769 43,444 44,452 45,945
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 273 798 273 41,769 42,889 43,968 45,945
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 735 2,982 735 41,769 45,945 45,945 45,945
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 300 0 0 45,550 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 700 20 20 45,550 45,550 45,550 45,550
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 300 0 0 45,550 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 700 0 0 45,550 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502مچینگ پتروشیمی بندرامام 0 20 20 45,550 45,550 45,550 45,550
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 105 0 0 42,270 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 252 168 168 42,270 42,270 42,270 42,270

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 72,000 ریال -500 0.69% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 68,800 ریال 1300 1.89% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 68,000 ریال 500 0.74% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 63,500 ریال -2000 3.05% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 63,500 ریال -2000 3.05% نمودار و آرشیو
0075 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 58,600 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
Lf190 58,300 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 55,500 ریال -900 1.6% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 52,300 ریال -700 1.32% نمودار و آرشیو
2420h 58,000 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,000 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 58,600 ریال -500 0.85% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,000 ریال -600 1.02% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,600 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,300 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 4400 5.09% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 1000 1.31% نمودار و آرشیو
1551 72,600 ریال 1100 1.52% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,300 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 78,000 ریال -3000 3.7% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 72,000 ریال -500 0.69% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,000 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,200 ریال -800 1.7% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,400 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 102,500 ریال 1500 1.46% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال 1000 1% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖