معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۴.۱۲ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 12 تیرماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 32,004 32,004 32,004 32,004 0 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 38,143 38,143 38,143 38,143 1,500 1,320 1,100
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 39,323 39,323 39,323 39,323 240 24 24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 40,546 41,569 41,809 42,029 700 2,100 700
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 37,505 37,505 37,505 37,505 480 144 144
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی 35,371 35,371 35,371 35,371 240 120 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 35,371 35,371 35,371 35,371 0 48 48
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند نقدی 38,163 38,503 38,551 38,619 180 280 180
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 48,379 48,379 48,379 48,379 0 20 20
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند نقدی 39,218 39,218 39,218 39,218 180 40 40
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند نقدی 43,034 43,034 43,034 43,034 500 300 300
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 43,034 43,034 43,034 43,034 110 132 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 43,034 43,559 43,662 43,899 330 748 330
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 43,034 44,469 44,635 44,819 550 1,474 550
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 46,173 48,489 48,489 48,489 154 242 154
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 44,104 44,600 44,786 45,123 330 660 330
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 43,034 47,337 47,337 47,337 105 6,720 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 40,288 41,452 42,194 42,859 105 294 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 43,034 47,337 47,337 47,337 147 10,878 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 44,104 44,104 44,104 44,104 105 21 21
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم سلف 38,327 42,159 42,159 42,159 2,772 11,088 2,772
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 38,327 42,159 42,159 42,159 1,512 6,048 1,512
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 37,970 38,239 38,413 38,888 105 294 105
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 37,970 38,577 38,831 39,869 990 2,068 990
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 37,970 37,970 38,150 38,709 2,332 2,530 2,332
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 37,970 38,350 38,477 38,729 700 1,320 700
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 37,970 37,970 37,970 37,970 660 616 440
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 37,970 37,970 37,970 37,970 1,100 1,122 1,012
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 37,970 37,970 37,970 37,970 0 88 88
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 37,970 37,970 37,970 37,970 903 777 777
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 37,970 38,331 38,448 38,519 200 360 200
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 37,970 38,340 38,490 39,059 1,342 2,420 1,342
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 37,970 37,970 37,970 37,970 252 378 147
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 37,970 37,970 37,970 37,970 252 189 105
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 37,970 37,970 37,970 37,970 0 147 147

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖