عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۹.۰۱ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه در بورس کالا؛ سه شنبه 2 آذرماه 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/09/08 54,769 630 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 سلف 1395/09/22 54,769 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 سلف 1395/09/22 54,769 300 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/09/08 59,850 210 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/09/07 59,850 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/09/07 59,850 300 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 سلف 1395/09/30 30,128 77 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 سلف 1395/09/30 31,053 1,210 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 سلف 1395/09/30 32,593 1,452 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 سلف 1395/09/30 28,661 1,254 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 سلف 1395/09/30 28,661 550 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/09/07 38,785 440 3,960 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1395/09/07 43,267 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1395/09/07 43,267 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 نقدی 1395/09/08 43,267 418 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1395/09/08 47,594 410 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 نقدی 1395/09/08 43,267 352 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1395/09/08 43,267 1,080 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H نقدی 1395/09/07 43,267 440 1,760 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K نقدی 1395/09/07 43,267 440 1,760 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1395/09/07 37,571 400 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1395/09/07 37,571 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 نقدی 1395/09/07 42,053 792 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1395/09/07 36,252 506 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV نقدی 1395/09/07 36,942 220 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 نقدی 1395/09/07 36,252 300 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA نقدی 1395/09/07 37,884 850 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1395/09/07 37,476 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1395/09/07 37,476 220 220 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/09/07 37,476 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/09/08 37,476 1,804 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N نقدی 1395/09/07 39,077 1,012 1,012 پتروشیمی مارون
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1395/09/07 42,960 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1395/09/07 42,960 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 نقدی 1395/09/07 41,708 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 1395/09/07 41,415 1,000 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1395/09/07 41,415 300 200 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1395/09/07 43,042 750 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر 1220 نقدی 1395/09/07 59,640 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی بوتادین رابر1220 نقدی 1395/09/07 59,640 200 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G نقدی 1395/09/07 38,076 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نقدی 1395/09/07 38,076 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نقدی 1395/09/07 38,076 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C نقدی 1395/09/07 38,076 330 330 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن فیلم HP525J نقدی 1395/09/07 33,524 2,002 1,012 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی C30S نقدی 1395/09/07 33,179 330 330 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP510L سلف 1395/09/18 33,179 440 330 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J نقدی 1395/09/07 33,179 330 330 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL نقدی 1395/09/07 33,179 651 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی V30S نقدی 1395/09/07 33,179 1,012 1,012 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی Z30S سلف 1395/09/17 33,179 1,012 1,012 پتروشیمی مارون
پلی وینیل کلراید E6834 نقدی 1395/09/07 33,581 66 66 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 سلف 1395/09/15 34,203 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S57 سلف 1395/09/20 34,203 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1395/09/07 32,648 286 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/09/07 31,093 330 2,178 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/09/07 31,093 300 300 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 سلف 1395/09/16 31,093 1,980 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/09/07 31,093 500 0 پتروشیمی غدیر
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 نقدی 1395/09/07 50,000 30 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 نقدی 1395/09/07 33,814 121 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 نقدی 1395/09/07 29,981 275 0 پتروشیمی جم
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 نقدی 1395/09/07 18,248 50 0 پلی پروپیلن جم
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 نقدی 1395/09/07 30,223 66 66 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 نقدی 1395/09/07 26,865 60 240 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1395/09/07 27,984 132 132 پتروشیمی اروند

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖