تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۹.۰۱ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه در بورس کالا؛ سه شنبه 2 آذرماه 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/09/08 54,769 630 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 سلف 1395/09/22 54,769 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 سلف 1395/09/22 54,769 300 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/09/08 59,850 210 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/09/07 59,850 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/09/07 59,850 300 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 سلف 1395/09/30 30,128 77 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 سلف 1395/09/30 31,053 1,210 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 سلف 1395/09/30 32,593 1,452 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 سلف 1395/09/30 28,661 1,254 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 سلف 1395/09/30 28,661 550 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/09/07 38,785 440 3,960 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1395/09/07 43,267 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1395/09/07 43,267 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 نقدی 1395/09/08 43,267 418 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1395/09/08 47,594 410 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 نقدی 1395/09/08 43,267 352 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1395/09/08 43,267 1,080 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H نقدی 1395/09/07 43,267 440 1,760 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K نقدی 1395/09/07 43,267 440 1,760 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1395/09/07 37,571 400 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1395/09/07 37,571 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 نقدی 1395/09/07 42,053 792 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1395/09/07 36,252 506 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV نقدی 1395/09/07 36,942 220 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 نقدی 1395/09/07 36,252 300 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA نقدی 1395/09/07 37,884 850 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1395/09/07 37,476 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1395/09/07 37,476 220 220 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/09/07 37,476 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/09/08 37,476 1,804 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N نقدی 1395/09/07 39,077 1,012 1,012 پتروشیمی مارون
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1395/09/07 42,960 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1395/09/07 42,960 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 نقدی 1395/09/07 41,708 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 1395/09/07 41,415 1,000 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1395/09/07 41,415 300 200 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1395/09/07 43,042 750 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر 1220 نقدی 1395/09/07 59,640 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی بوتادین رابر1220 نقدی 1395/09/07 59,640 200 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G نقدی 1395/09/07 38,076 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نقدی 1395/09/07 38,076 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نقدی 1395/09/07 38,076 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C نقدی 1395/09/07 38,076 330 330 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن فیلم HP525J نقدی 1395/09/07 33,524 2,002 1,012 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی C30S نقدی 1395/09/07 33,179 330 330 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP510L سلف 1395/09/18 33,179 440 330 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J نقدی 1395/09/07 33,179 330 330 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL نقدی 1395/09/07 33,179 651 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی V30S نقدی 1395/09/07 33,179 1,012 1,012 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی Z30S سلف 1395/09/17 33,179 1,012 1,012 پتروشیمی مارون
پلی وینیل کلراید E6834 نقدی 1395/09/07 33,581 66 66 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 سلف 1395/09/15 34,203 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S57 سلف 1395/09/20 34,203 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1395/09/07 32,648 286 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/09/07 31,093 330 2,178 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/09/07 31,093 300 300 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 سلف 1395/09/16 31,093 1,980 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/09/07 31,093 500 0 پتروشیمی غدیر
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 نقدی 1395/09/07 50,000 30 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 نقدی 1395/09/07 33,814 121 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 نقدی 1395/09/07 29,981 275 0 پتروشیمی جم
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 نقدی 1395/09/07 18,248 50 0 پلی پروپیلن جم
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 نقدی 1395/09/07 30,223 66 66 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 نقدی 1395/09/07 26,865 60 240 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1395/09/07 27,984 132 132 پتروشیمی اروند

قیمت مواداولیه؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -700 1.62% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 45,150 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 45,250 ریال -750 1.63% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,000 ریال -600 1.32% نمودار و آرشیو
5110 45,500 ریال -300 0.66% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,500 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,500 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,800 ریال نمودار و آرشیو
0075 49,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 48,600 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
Lf190 49,000 ریال -600 1.21% نمودار و آرشیو
52518 42,700 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
52518 Off 42,400 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
Hi500 44,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 49,500 ریال -500 1% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 48,700 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 49,400 ریال -250 0.5% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 48,100 ریال -400 0.82% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 49,400 ریال -600 1.2% نمودار و آرشیو
EX3 Jam 48,300 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 49,500 ریال -2000 3.88% نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 49,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 49,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 48,200 ریال 1100 2.28% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 49,100 ریال 900 1.83% نمودار و آرشیو
C30s 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 48,800 ریال 1000 2.05% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,500 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 57,500 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
1540 57,600 ریال 400 0.69% نمودار و آرشیو
1551 56,500 ریال -300 0.53% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 48,200 ریال 1300 2.7% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf 48,200 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak 48,200 ریال 1300 2.7% نمودار و آرشیو
552R Maroun 48,200 ریال 1300 2.7% نمودار و آرشیو
510L Jam 49,100 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 55,500 ریال 1000 1.8% نمودار و آرشیو
RP340 54,100 ریال 100 0.18% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 78,700 ریال 200 0.25% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L 48,800 ریال نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 37,500 ریال -700 1.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 37,500 ریال -700 1.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 37,500 ریال -700 1.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 36,500 ریال -700 1.88% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 36,500 ریال -700 1.88% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 36,500 ریال -700 1.88% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 80,300 ریال 800 1% نمودار و آرشیو
Lale 1922 53,000 ریال -300 0.56% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off 44,100 ریال -900 2% نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖