عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۹.۰۱ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه در بورس کالا؛ سه شنبه 2 آذرماه 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/09/08 54,769 630 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 سلف 1395/09/22 54,769 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 سلف 1395/09/22 54,769 300 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/09/08 59,850 210 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/09/07 59,850 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/09/07 59,850 300 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 سلف 1395/09/30 30,128 77 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 سلف 1395/09/30 31,053 1,210 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 سلف 1395/09/30 32,593 1,452 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 سلف 1395/09/30 28,661 1,254 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 سلف 1395/09/30 28,661 550 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/09/07 38,785 440 3,960 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1395/09/07 43,267 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1395/09/07 43,267 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 نقدی 1395/09/08 43,267 418 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1395/09/08 47,594 410 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 نقدی 1395/09/08 43,267 352 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1395/09/08 43,267 1,080 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H نقدی 1395/09/07 43,267 440 1,760 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K نقدی 1395/09/07 43,267 440 1,760 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1395/09/07 37,571 400 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1395/09/07 37,571 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 نقدی 1395/09/07 42,053 792 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1395/09/07 36,252 506 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV نقدی 1395/09/07 36,942 220 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 نقدی 1395/09/07 36,252 300 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA نقدی 1395/09/07 37,884 850 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1395/09/07 37,476 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1395/09/07 37,476 220 220 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/09/07 37,476 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/09/08 37,476 1,804 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N نقدی 1395/09/07 39,077 1,012 1,012 پتروشیمی مارون
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1395/09/07 42,960 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1395/09/07 42,960 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 نقدی 1395/09/07 41,708 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 1395/09/07 41,415 1,000 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1395/09/07 41,415 300 200 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1395/09/07 43,042 750 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر 1220 نقدی 1395/09/07 59,640 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی بوتادین رابر1220 نقدی 1395/09/07 59,640 200 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G نقدی 1395/09/07 38,076 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نقدی 1395/09/07 38,076 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نقدی 1395/09/07 38,076 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C نقدی 1395/09/07 38,076 330 330 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن فیلم HP525J نقدی 1395/09/07 33,524 2,002 1,012 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی C30S نقدی 1395/09/07 33,179 330 330 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP510L سلف 1395/09/18 33,179 440 330 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J نقدی 1395/09/07 33,179 330 330 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL نقدی 1395/09/07 33,179 651 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی V30S نقدی 1395/09/07 33,179 1,012 1,012 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی Z30S سلف 1395/09/17 33,179 1,012 1,012 پتروشیمی مارون
پلی وینیل کلراید E6834 نقدی 1395/09/07 33,581 66 66 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 سلف 1395/09/15 34,203 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S57 سلف 1395/09/20 34,203 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1395/09/07 32,648 286 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/09/07 31,093 330 2,178 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/09/07 31,093 300 300 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 سلف 1395/09/16 31,093 1,980 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/09/07 31,093 500 0 پتروشیمی غدیر
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 نقدی 1395/09/07 50,000 30 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 نقدی 1395/09/07 33,814 121 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 نقدی 1395/09/07 29,981 275 0 پتروشیمی جم
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 نقدی 1395/09/07 18,248 50 0 پلی پروپیلن جم
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 نقدی 1395/09/07 30,223 66 66 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 نقدی 1395/09/07 26,865 60 240 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1395/09/07 27,984 132 132 پتروشیمی اروند

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۴ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال 1000 1.2% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 82,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 83,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 83,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar - نمودار و آرشیو
0075 79,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 70,500 ریال 900 1.28% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 70,500 ریال 800 1.13% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 70,500 ریال 700 0.99% نمودار و آرشیو
2420h 66,000 ریال -1500 2.22% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,000 ریال -1500 2.22% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak - نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 91,300 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf 90,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf 91,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf 91,500 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,500 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 97,000 ریال -1000 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 92,500 ریال -1000 1.07% نمودار و آرشیو
1540 80,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 150,000 ریال نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 90,800 ریال -200 0.22% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 100,500 ریال -4000 3.83% نمودار و آرشیو
ZR230 10,050 ریال -94450 90.38% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 105,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖