معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۱.۹ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 9 بهمن ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 48,710 48,923 49,074 50,119 1,500 1,840 1,500
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 52,074 52,074 52,074 52,074 0 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 52,074 52,074 52,074 52,074 1,100 198 44
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 60,364 62,559 62,946 63,449 2,530 4,466 2,530
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 65,088 65,088 65,088 65,088 0 20 20
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 65,088 65,088 65,088 65,088 2,000 1,460 1,280
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 54,834 58,229 59,304 60,317 220 814 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 54,834 55,888 56,237 57,779 286 726 286
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم سلف 58,580 58,580 58,580 58,580 220 220 220
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 55,941 58,001 58,133 58,159 144 312 144
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 57,601 57,601 57,601 57,601 220 154 110
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 57,601 57,601 57,601 57,601 0 110 110
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 54,834 60,317 60,317 60,317 210 7,644 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی نقدی 54,834 54,834 54,834 54,834 110 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 54,834 54,834 54,834 54,834 0 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 54,834 60,317 60,317 60,317 210 1,659 210
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 49,216 54,137 54,137 54,137 1,512 7,623 1,512
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 48,790 53,669 53,669 53,669 1,200 8,712 1,200
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 48,790 51,239 51,845 53,041 800 1,460 800
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 48,790 53,011 53,417 53,669 1,672 4,620 1,672
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 48,790 53,669 53,669 53,669 525 2,961 525
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 48,790 53,669 53,669 53,669 420 3,045 420
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 48,790 53,669 53,669 53,669 903 4,578 903
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 48,790 51,488 52,015 53,169 400 660 400
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 48,790 52,999 53,151 53,669 1,188 2,750 1,188
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 48,790 53,669 53,669 53,669 315 1,764 315

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖