عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۴.۱۱ قیمت روز مواد اولیه

عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 12 تیرماه 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی نقدی 1396/04/17 38,143 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی نقدی 1396/04/17 39,323 240 240 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی نقدی 1396/04/17 39,323 240 240 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/17 37,821 240 240 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/17 41,110 240 240 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پالت چوبی نقدی 1396/04/17 40,546 700 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/17 37,505 480 480 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پالت چوبی نقدی 1396/04/17 35,371 240 240 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی نقدی 1396/04/17 37,233 240 240 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت چوبی نقدی 1396/04/17 38,163 180 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه نقدی 1396/04/17 38,468 220 440 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی نقدی 1396/04/17 38,468 480 480 پلیمر کرمانشاه
پلی پروپیلن RP270G پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/17 43,034 700 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/17 39,218 180 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پالت چوبی نقدی 1396/04/17 43,034 500 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی نقدی 1396/04/17 43,034 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی نقدی 1396/04/17 43,034 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی نقدی 1396/04/17 43,034 550 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی نقدی 1396/04/17 46,173 154 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی نقدی 1396/04/17 43,962 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پالت چوبی نقدی 1396/04/17 44,104 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نقدی 1396/04/17 43,034 105 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نقدی 1396/04/17 40,288 105 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نقدی 1396/04/17 43,034 147 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نقدی 1396/04/17 44,104 105 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T پالت چوبی نقدی 1396/04/17 43,962 110 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی سلف 1396/04/21 38,327 2,772 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نقدی 1396/04/17 38,327 1,512 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی 1102L جامبوبگ نقدی 1396/04/17 37,970 105 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه نقدی 1396/04/17 37,970 440 550 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی نقدی 1396/04/17 37,970 2,002 330 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی 1396/04/17 37,970 700 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی 1396/04/17 37,970 1,100 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه نقدی 1396/04/17 37,970 440 550 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی PYI250 جامبوبگ نقدی 1396/04/17 37,970 903 0 پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه نقدی 1396/04/17 37,970 1,012 1,100 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی نقدی 1396/04/17 37,970 200 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نقدی 1396/04/17 37,970 252 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نقدی 1396/04/17 37,970 252 0 نوید زرشیمی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 48BF7 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/04/17 36,226 1,344 0 پتروشیمی لرستان
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/04/17 39,694 63 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/04/17 34,173 200 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/04/17 20,883 30 0 پلی پروپیلن جم

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖