تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۲.۰۷ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اوليه در بورس كالا؛ دوشنبه 7 ارديبهشت 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 300 0 0 54,000 0 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 0 59,278 0 0 0
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 1,000 20 20 29,692 29,692 29,692 29,692
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 0 20 20 29,692 29,692 29,692 29,692
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,500 41,500 1,500 40,907 44,997 44,997 44,997
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 1,320 352 286 42,176 42,176 42,176 42,176
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 0 1,034 1,034 42,176 42,176 42,176 42,176
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1,364 66 44 42,176 42,176 42,176 42,176
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 0 198 198 42,176 42,176 42,176 42,176
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 143 286 143 41,066 41,689 41,813 41,998
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 3,014 429 209 40,432 40,432 40,432 40,432
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 0 2,805 2,805 40,432 40,432 40,432 40,432
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 0 720 720 42,651 42,651 42,651 42,651
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 220 671 220 42,651 42,879 43,044 43,222
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پتروشیمی جم 110 7,678 110 34,121 37,533 37,533 37,533
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 600 120 120 42,651 42,651 42,651 42,651
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 0 24 24 42,651 42,651 42,651 42,651
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 600 6,950 600 42,453 46,698 46,698 46,698
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 660 6,182 660 40,749 44,823 44,823 44,823
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 110 66 66 42,170 42,170 42,170 42,170
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 110 0 0 42,175 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پتروشیمی جم 110 550 110 37,953 41,009 41,009 41,009
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 0 44 44 42,170 42,170 42,170 42,170
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 700 2,800 700 42,170 43,300 43,768 44,899
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 500 1,450 500 44,158 44,777 44,882 45,155
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 1,000 1,080 1,000 45,585 45,585 45,620 45,729
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 150 710 150 45,849 51,700 52,567 53,555
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 200 800 200 45,849 51,333 52,359 52,887
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 430 100 44,950 50,789 51,328 51,809
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی مارون 330 44 44 44,528 44,528 44,528 44,528
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 63 21 21 38,185 38,185 38,185 38,185
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 651 14,679 651 44,528 48,980 48,980 48,980
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 0 42 42 38,185 38,185 38,185 38,185
پلی پروپیلن نساجی (پودر) OFF - Z30S درجه 3 پتروشیمی مارون 30 0 0 21,002 0 0 0
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 پتروشیمی مارون 20 130 20 34,367 37,803 37,803 37,803
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون 286 484 286 38,185 38,299 38,484 39,089
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 1,012 2,904 1,012 38,185 39,701 39,981 40,709
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 700 2,720 700 38,185 39,969 40,169 40,701
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 399 294 273 38,185 38,185 38,185 38,185
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 609 2,646 609 38,185 42,003 42,003 42,003
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 0 126 126 38,185 38,185 38,185 38,185

قیمت مواداولیه؛ ۲۸ دى ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 43,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,600 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 43,450 ریال -250 0.57% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 44,000 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 44,900 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,650 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,600 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
0075 51,500 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
020 51,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 50,500 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
52518 46,000 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 50,100 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 49,600 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
2102 50,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,000 ریال -400 0.83% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,900 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf 46,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak 46,600 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 47,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 47,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 47,200 ریال نمودار و آرشیو
V30G 47,300 ریال -700 1.46% نمودار و آرشیو
Z30s 47,500 ریال -600 1.25% نمودار و آرشیو
C30s 45,500 ریال -700 1.52% نمودار و آرشیو
V30s 47,500 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,700 ریال 900 1.89% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,450 ریال 50 0.09% نمودار و آرشیو
1540 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid 52,000 ریال 300 0.58% نمودار و آرشیو
781 45,400 ریال -400 0.87% نمودار و آرشیو
785 45,000 ریال -500 1.1% نمودار و آرشیو
821 46,200 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
825 44,500 ریال -2000 4.3% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 47,000 ریال -400 0.84% نمودار و آرشیو
552R Jam 48,000 ریال -400 0.83% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf 48,000 ریال -400 0.83% نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 47,300 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 82,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10415 83,500 ریال 500 0.6% نمودار و آرشیو
R40maron 49,000 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
R60 48,500 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
548R 47,200 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
RP340 47,000 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال 1000 2.13% نمودار و آرشیو
440L 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 58,000 ریال -500 0.85% نمودار و آرشیو
ZR230 58,800 ریال 300 0.51% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 80,500 ریال 200 0.25% نمودار و آرشیو
332C 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 46,000 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 37,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 37,600 ریال -100 0.27% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 38,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 59,000 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
EPS 400 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 61,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 68,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
J740 70,700 ریال -100 0.14% نمودار و آرشیو
R200 68,000 ریال -500 0.73% نمودار و آرشیو
2004Tc 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP - نمودار و آرشیو