تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۷.۰۷ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 7 مهرماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 216 216 37,573 37,573 37,573 37,573
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 792 2,640 792 39,213 40,199 40,368 41,179
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 2,703 160 160 37,000 37,000 37,000 37,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 3,993 5,753 3,993 24,346 24,749 24,869 25,589
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 1,271 0 0 41,133
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,002 3,894 2,002 30,594 31,862 32,132 32,763
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 900 110 110 40,327 40,327 40,327 40,327
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 660 44 44 37,896 37,896 37,896 37,896
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,342 616 440 37,573 37,573 37,573 37,573
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 1 پتروشیمی آریا ساسول 1,342 4,466 1,342 34,110 35,851 36,166 36,459
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 70 70 36,049 36,049 36,049 36,049
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F(مچینگ) پتروشیمی مهر 0 198 198 37,896 37,896 37,896 37,896
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 22 22 38,466 38,466 38,466 38,466
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 24 24 37,474 37,474 37,474 37,474
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 140 360 140 18,990 19,659 20,029 20,889
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 2,320 20 20 25,000 25,000 25,000 25,000
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 1,188 1,188 27,311 27,311 27,311 27,311
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 110 0 0 37,491
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 525 2,625 525 33,830 37,213 37,213 37,213
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پتروشیمی جم 0 176 176 37,474 37,474 37,474 37,474
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 240 0 0 37,896
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 713 583 497 37,573 37,573 37,573 37,573
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 713 108 108 37,573 37,573 37,573 37,573
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 20 160 20 34,106 36,156 36,156 36,156
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - HP500P درجه 1 پلی پروپیلن جم 44 242 44 30,447 33,491 33,491 33,491
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 190 190 41,173 41,173 41,173 41,173
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 396 396 37,573 37,573 37,573 37,573
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 176 616 176 39,673 40,719 41,164 41,399
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 6,000 250 250 36,049 36,049 36,049 36,049
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 3,000 1,090 800 41,173 41,173 41,173 41,173
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 2,200 1,298 528 37,573 37,573 37,573 37,573
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,500 2,110 1,500 24,346 24,645 24,933 25,149
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 60 860 60 13,390 14,729 14,729 14,729
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 1,507 1,507 27,311 27,311 27,311 27,311
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 3,750 1,000 37,573 39,759 40,054 40,809
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 1,700 0 0 36,049
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 160 160 39,213 39,213 39,213 39,213
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون 20 1,020 20 20,843 22,927 22,927 22,927
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 50 50 37,491 37,491 37,491 37,491
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 1,080 0 0 22,500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 3,000 3,720 3,000 24,346 24,346 24,373 24,609
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1,012 814 770 37,474 37,474 37,474 37,474
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 110 22 22 39,381 39,381 39,381 39,381
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 24 24 37,474 37,474 37,474 37,474
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 528 528 27,311 27,311 27,311 27,311
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 200 2,270 200 40,561 46,679 47,015 48,263
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 110 0 0 35,991
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 506 1,705 506 41,173 42,728 43,237 43,644
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 150 1,700 150 38,824 45,812 45,865 45,900
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 2 پتروشیمی مارون 20 60 20 27,064 29,770 29,770 29,770
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 22 22 37,573 37,573 37,573 37,573
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 3,150 1,000 37,573 38,888 39,270 40,509
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,364 924 616 37,896 37,896 37,896 37,896
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 286 22 22 38,466 38,466 38,466 38,466
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 3,289 1,507 29,149 30,333 30,837 31,333
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 440 22 22 37,896 37,896 37,896 37,896
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 660 3,256 660 33,830 35,800 36,158 37,213
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 1,012 44 44 39,673 39,673 39,673 39,673
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 330 594 330 39,673 39,673 40,101 40,529
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم 660 0 0 39,673
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1 پلی پروپیلن جم 66 550 66 35,706 39,276 39,276 39,276
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 600 4,040 600 26,781 29,459 29,459 29,459
پلی اتیلن سبک فیلم 0190(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 110 110 37,573 37,573 37,573 37,573
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 66 66 39,673 39,673 39,673 39,673
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پتروشیمی جم 88 4,994 88 29,979 32,976 32,976 32,976
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی جم 110 440 110 33,727 35,669 35,769 35,888
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 0 0 54,000
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 300 200 200 37,491 37,491 37,491 37,491
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 220 330 220 37,573 37,782 37,939 38,229
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 220 1,738 220 34,106 36,929 37,021 37,239

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖