عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۷ قیمت روز مواد اولیه

عرضه مواد اولیه پلیمری در بورس کالا، سه شنبه 17 مرداد 1396
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/05/22 46,852 294 0 پتروشیمی تخت جمشید
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی نقدی 1396/05/22 74,657 100 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی نقدی 1396/05/22 87,641 50 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 نقدی 1396/05/22 35,380 66 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 نقدی 1396/05/22 36,806 506 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 نقدی 1396/05/22 38,623 1,496 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 سلف 1396/06/14 38,623 506 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1396/05/22 39,625 440 3,960 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1396/05/22 39,625 1,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 سلف 1396/06/01 42,772 500 500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی 1396/05/22 42,772 880 330 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 سلف 1396/05/31 42,772 750 750 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1396/05/22 47,050 216 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1396/05/22 42,772 1,015 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H نقدی 1396/05/22 42,772 660 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ نقدی 1396/05/22 43,495 110 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M نقدی 1396/05/22 41,153 506 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1396/05/22 42,612 300 2,700 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1396/05/22 41,153 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1396/05/22 38,425 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B نقدی 1396/05/22 38,425 506 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1396/05/22 38,425 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 سلف 1396/05/28 38,425 660 1,540 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV نقدی 1396/05/22 37,788 816 0 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA نقدی 1396/05/22 38,734 700 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1396/05/22 38,985 1,540 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 نقدی 1396/05/22 38,985 440 220 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N نقدی 1396/05/22 42,612 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1396/05/22 50,051 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1396/05/22 50,051 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 نقدی 1396/05/22 48,634 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 1396/05/22 49,073 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1396/05/22 49,073 600 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1396/05/22 51,372 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر1220 نقدی 1396/05/22 51,191 294 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن RP270G نقدی 1396/05/22 43,231 700 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE نقدی 1396/05/22 43,231 600 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C نقدی 1396/05/22 43,231 440 0 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1396/05/22 38,102 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL نقدی 1396/05/22 38,102 483 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 1396/05/22 38,102 300 0 پتروشیمی شازند
پلی وینیل کلراید E6834 سلف 1396/07/06 34,585 66 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 نقدی 1396/05/22 35,762 100 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/05/22 32,511 2,486 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/05/22 31,861 500 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/05/22 32,511 2,992 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/05/22 32,511 200 800 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 سلف 1396/06/15 32,511 200 800 پتروشیمی غدیر
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 نقدی 1396/05/22 38,000 60 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 نقدی 1396/05/22 21,000 50 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 نقدی 1396/05/22 23,000 80 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 نقدی 1396/05/22 38,495 160 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 1 نقدی 1396/05/22 36,713 407 363 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505 درجه 1 نقدی 1396/05/22 33,359 462 0 پتروشیمی جم
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 نقدی 1396/05/22 31,601 66 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S57 درجه 1 نقدی 1396/05/22 32,185 20 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1396/05/22 29,260 132 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1396/05/22 29,260 200 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 نقدی 1396/05/22 17,881 80 0 پتروشیمی غدیر

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖