معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۱.۱۱ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 11 بهمن 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA شازند نقدی 41,288 42,000 42,190 42,739 500 1,300 500
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ شازند نقدی 42,584 42,584 42,584 42,584 260 40 40
پلی اتیلن سبک خطی 22402 مهاباد نقدی 41,288 41,288 41,288 41,288 1,200 216 144
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA جم نقدی 41,288 41,288 41,288 41,288 506 88 44
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ جم نقدی 42,584 506 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 آریا ساسول نقدی 45,905 45,905 45,905 45,905 990 330 286
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شازند نقدی 40,053 43,094 43,495 44,111 2,500 6,080 2,500
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم نقدی 39,565 39,565 39,565 39,565 1,012 517 495
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 مارون نقدی 39,565 39,779 39,834 40,077 330 550 330
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 39,565 39,565 39,565 39,565 1,440 48 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم نقدی 44,938 44,938 44,938 44,938 539 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم نقدی 38,739 38,849 38,942 39,258 2,002 2,618 2,002
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV لرستان نقدی (مچینگ) 39,461 39,461 39,461 39,461 0 72 72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV لرستان نقدی 39,461 39,461 39,461 39,461 1,008 96 72
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA شازند نقدی 40,289 40,289 40,289 40,289 500 520 320
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 جم نقدی 39,574 39,574 39,574 39,574 506 209 165
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 آریا ساسول نقدی 39,574 39,911 40,050 40,235 880 1,452 880
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون نقدی 40,226 41,479 41,864 43,039 1,518 3,432 1,518
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی نقدی 40,226 40,226 40,226 40,226 63 42 42
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 40,226 40,226 40,226 40,226 0 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 40,226 42,099 42,347 43,009 504 1,491 504
پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون نقدی 35,460 35,460 35,460 35,460 968 880 880
پلی پروپیلن نساجی 1102L رجال نقدی 35,099 38,608 38,608 38,608 110 1,342 110
پلی پروپیلن نساجی CR380 پلی نار نقدی 36,363 37,206 37,267 37,777 400 660 400
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال نقدی 35,099 38,608 38,608 38,608 210 1,449 210
پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار نقدی 35,099 38,608 38,608 38,608 441 7,308 441
پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند نقدی 35,099 38,608 38,608 38,608 300 10,080 300
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 35,099 38,608 38,608 38,608 756 4,389 756

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖