معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۱۶ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 16 اسفند 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 42,144 42,144 42,144 42,144 2,000 280 140
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 43,447 43,447 43,447 43,447 600 24 24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 42,472 44,444 45,265 48,056 1,000 2,040 1,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند سلف 42,472 42,573 42,984 44,519 2,000 3,180 2,000
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 40,851 40,971 40,971 40,971 220 374 220
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 40,851 40,851 40,851 40,851 600 168 168
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی 40,480 40,480 40,480 40,480 1,200 120 120
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 43,942 44,759 44,838 44,948 110 462 110
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی نقدی 38,856 40,850 40,934 41,089 126 357 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 41,184 43,209 43,490 44,036 126 399 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 43,942 45,700 45,848 46,859 504 1,974 504
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 39,214 43,135 43,135 43,135 1,008 4,179 1,008
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 38,856 42,741 42,741 42,741 420 2,184 420
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 38,856 42,741 42,741 42,741 1,012 3,762 1,012
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون سلف 38,856 40,359 41,547 42,741 2,024 5,038 2,024
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 38,856 40,805 41,299 42,741 550 1,078 550
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند سلف 38,856 38,859 38,969 39,800 2,000 2,580 2,000
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 38,856 39,029 39,266 40,400 1,518 2,112 1,518
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 38,856 39,040 39,195 40,609 550 770 550
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند سلف 40,647 40,647 40,649 40,788 3,000 3,380 3,000
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 38,856 42,229 42,656 42,741 1,008 3,591 1,008
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 38,856 39,488 40,005 41,777 200 500 200
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 38,856 42,741 42,741 42,741 168 714 168
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 38,856 42,741 42,741 42,741 504 3,444 504

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖