عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۱.۱۰ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 10 بهمن ماه 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی نقدی 1396/11/15 95,369 200 0 پتروشیمی تبریز
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/11/15 95,369 100 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/11/15 111,954 70 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ سلف 1396/11/25 51,611 220 968 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ سلف 1396/11/24 50,062 220 176 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ سلف 1396/11/25 54,159 506 396 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ سلف 1396/12/08 52,560 506 286 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت پلاستیکی نقدی 1396/11/15 48,710 440 3,960 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی نقدی 1396/11/15 48,710 1,008 1,008 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی سلف 1396/11/24 51,993 500 500 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی سلف 1396/11/20 51,993 990 220 آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی سلف 1396/11/20 51,993 500 1,000 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی نقدی 1396/11/15 57,192 220 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی نقدی 1396/11/15 51,993 506 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت چوبی نقدی 1396/11/15 57,192 240 240 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پالت چوبی نقدی 1396/11/15 51,993 240 240 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پالت پلاستیکی نقدی 1396/11/15 51,993 220 1,980 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پالت چوبی نقدی 1396/11/15 57,704 506 1,034 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه نقدی 1396/11/15 59,775 200 1,800 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی سلف 1396/11/19 51,659 500 2,000 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی نقدی 1396/11/15 51,659 480 480 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت چوبی نقدی 1396/11/15 49,100 2,024 1,012 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پالت چوبی نقدی 1396/11/15 49,100 240 240 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پالت چوبی نقدی 1396/11/15 49,951 240 240 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی نقدی 1396/11/15 51,309 700 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی نقدی 1396/11/15 52,074 2,024 1,012 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/11/15 52,074 935 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/11/15 52,074 506 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی نقدی 1396/11/15 52,074 990 220 آریا ساسول
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ نقدی 1396/11/15 65,668 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ نقدی 1396/11/15 65,668 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ نقدی 1396/11/15 63,809 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی نقدی 1396/11/15 66,426 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی نقدی 1396/11/15 66,426 500 0 تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی نقدی 1396/11/15 68,984 750 0 پتروشیمی تبریز
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی نقدی 1396/11/15 49,216 1,200 0 پلی پروپیلن جم
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی نقدی 1396/11/15 42,382 220 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی سلف 1396/11/19 43,167 200 300 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی سلف 1396/11/19 39,242 440 2,574 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی سلف 1396/12/01 39,242 220 2,288 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ سلف 1396/12/01 38,457 100 400 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی سلف 1396/12/08 39,242 90 450 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی 1396/11/15 39,242 100 900 پتروشیمی غدیر
پلی اتیلن سبک OFF - PEWAX درجه 2 بشکه نقدی 1396/11/15 23,397 30 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/11/15 47,560 132 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/11/15 46,794 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/11/15 41,594 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/11/15 41,594 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2004TC00 درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/11/15 41,594 66 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/11/15 51,473 88 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/11/15 46,794 132 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/11/15 41,594 264 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420F3 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/11/15 51,473 192 0 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/11/15 41,327 15 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/11/15 28,412 12 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/11/15 35,318 11 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/11/15 35,318 110 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/11/15 19,621 600 0 پتروشیمی بندرامام

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖