تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۱.۱۳ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه‎شنبه 13 بهمن 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 2,499 0 33,957 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/11/19
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 690 0 33,957 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/19
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 990 0 37,310 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/19
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,982 0 37,310 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/11/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 59,278 پالت چوبی نقدی سلف 1394/11/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 154 0 27,556 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 0 28,402 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/12/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,508 0 28,402 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 29,810 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 29,810 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 29,810 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/11/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 110 0 30,061 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 352 0 30,061 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 26,585 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/12/01
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,518 0 26,585 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/28
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 26,585 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 26,585 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/11/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 500 0 38,532 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 550 4,400 38,532 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 500 0 38,532 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 500 0 38,711 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 470 0 37,850 کیسه نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,500 0 37,161 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 880 0 37,161 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 37,161 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 110 0 37,161 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,016 0 37,161 سایر نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,016 0 37,161 سایر نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 2,500 38,728 کیسه نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 36,116 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 0 36,116 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 990 0 34,202 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 600 0 34,890 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 0 34,890 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 77 0 34,202 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,012 2,002 34,202 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 506 0 34,890 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 300 0 35,570 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 35,570 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 500 3,500 36,744 کیسه نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 1,012 0 36,744 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1,100 0 36,744 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,452 0 36,744 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/19
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 638 0 36,744 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 200 0 36,953 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 200 0 36,953 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 200 0 36,228 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن انبساطی SE2000 بانیار پلیمر گنبد 200 0 42,000 کیسه نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن انبساطی SE3000 بانیار پلیمر گنبد 200 0 42,000 کیسه نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن انبساطی SE4000 بانیار پلیمر گنبد 200 0 42,000 کیسه نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 1,500 0 40,171 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 1,500 0 40,567 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 880 0 36,320 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 990 0 36,320 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 210 0 36,320 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 105 0 30,121 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 252 0 30,121 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,012 0 30,121 پالت چوبی نقدی سلف 1394/11/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 2,002 0 30,121 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 1,512 0 30,121 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/24
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 147 0 30,121 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 210 0 30,121 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 504 0 30,121 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 420 0 30,121 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/18
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 2,000 0 23,770 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,991 0 21,610 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 0 21,610 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 1,980 21,610 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 200 0 23,770 پالت چوبی نقدی سلف 1394/12/13

قیمت مواداولیه؛ ۳ خرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 41,100 ریال 950 2.31% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 40,800 ریال -600 1.45% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,900 ریال -300 0.73% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 44,600 ریال -700 1.55% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,600 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
5110 45,000 ریال -300 0.66% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,750 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,800 ریال -1200 2.86% نمودار و آرشیو
0075 50,500 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
020 47,400 ریال -500 1.04% نمودار و آرشیو
Lf190 48,000 ریال -700 1.44% نمودار و آرشیو
52518 38,800 ریال -200 0.51% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 47,000 ریال 600 1.28% نمودار و آرشیو
2420h 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 45,550 ریال -150 0.33% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,000 ریال 2200 4.15% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 50,000 ریال -700 1.38% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 46,200 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
C30s 46,200 ریال -800 1.7% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 46,000 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 44,500 ریال 400 0.9% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 55,300 ریال -400 0.72% نمودار و آرشیو
1540 52,500 ریال -500 0.94% نمودار و آرشیو
1551 51,600 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
781 42,000 ریال -300 0.71% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 46,500 ریال -400 0.85% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 46,500 ریال -400 0.85% نمودار و آرشیو
552R Maroun 46,500 ریال -400 0.85% نمودار و آرشیو
510L Jam 46,300 ریال -400 0.86% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 50,500 ریال -300 0.59% نمودار و آرشیو
RP340 49,100 ریال -1100 2.19% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 57,800 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 78,000 ریال 2500 3.21% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 36,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 36,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 35,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 80,000 ریال 4000 5% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off 43,500 ریال نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖