معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۲.۲۶ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 26 اردیبهشت ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) قیمت پایه عرضه (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 63,541 380 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 63,541 1,575 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 59,986 202 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 59,986 441 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 59,986 168 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 59,986 567 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 59,986 59,986 59,986 59,986 220 20 20
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 63,541 315 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 63,541 63,541 63,541 63,541 2,002 200 200
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 63,541 63,541 63,541 63,541 0 20 20
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 63,541 168 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 63,541 302 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 65,069 65,069 65,069 63,974 55 170 55
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 75,100 30 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 35,078 35,078 35,078 35,078 0 66 66
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 35,078 35,078 35,078 35,078 1,518 1,969 1,452
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 34,428 34,580 34,855 34,025 1,606 2,167 1,606
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 36,810 36,810 36,810 36,810 2,508 1,496 1,166
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 36,810 36,810 36,810 36,810 0 88 88
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان سلف 37,116 506 330 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 36,029 36,029 36,029 36,029 110 132 22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 33,415 33,415 33,415 33,415 704 374 374
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 32,420 1,012 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 32,140 32,140 32,140 32,140 1,518 484 352
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 31,175 31,175 31,175 31,175 3,014 1,980 1,760
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 31,175 31,175 31,175 31,175 0 110 110
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف 41,436 41,436 41,436 41,436 3,520 3,190 3,102
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 41,436 41,436 41,436 41,436 0 330 330
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 44,259 44,417 44,888 42,454 1,000 2,860 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 42,454 42,454 42,454 42,454 0 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 42,454 42,454 42,454 42,454 0 50 50
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 42,454 42,454 42,454 42,454 1,500 1,020 920
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 47,012 47,218 47,659 46,700 216 302 216
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 42,454 42,454 42,454 42,454 648 86 86
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 42,454 42,454 42,454 42,454 1,100 132 132
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر نقدی 42,454 220 0 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 42,720 43,086 43,999 42,474 2,600 3,360 2,600
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 38,682 38,693 38,809 38,682 3,000 3,130 3,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 38,682 1,000 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 38,682 38,682 38,682 38,682 1,496 671 605
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 38,682 38,682 38,682 38,682 0 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 38,207 38,207 38,207 38,207 2,024 594 594
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 37,495 37,495 37,495 37,495 5,016 3,553 3,212
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 39,319 39,465 40,169 39,183 700 1,070 700
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 39,545 39,545 39,545 39,545 1,012 363 341
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 39,545 39,545 39,545 39,545 1,232 198 176
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 39,545 39,545 39,545 39,545 506 176 154
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 39,545 39,545 39,545 39,545 0 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 39,545 39,545 39,545 39,545 0 22 22
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 57,039 57,039 57,039 44,928 50 370 50
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 53,210 53,957 54,319 44,928 100 250 100
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 53,611 54,089 54,209 43,656 50 200 50
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 47,926 47,926 47,926 47,926 600 140 110
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 47,926 400 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 50,451 50,451 50,451 50,451 600 490 440
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 71,020 71,020 71,020 71,020 0 161 161
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 67,275 302 0 0
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 67,275 315 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 46,924 46,924 46,924 46,924 110 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 44,821 45,145 46,009 44,720 220 528 220
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم سلف 44,962 45,426 49,348 44,862 660 1,100 660
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 40,749 41,249 41,888 38,746 220 1,166 220
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 39,520 39,812 41,229 38,746 1,100 2,640 1,100
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 39,800 39,998 41,000 38,746 660 1,650 660
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 42,620 42,620 42,620 38,746 105 819 105
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 40,299 40,760 41,505 38,746 105 525 105
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 40,434 40,434 40,434 33,695 110 2,508 110
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 32,769 32,769 32,770 32,759 2,508 2,838 2,508
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,659 31,748 32,222 31,199 2,486 4,994 2,486
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,199 31,199 31,199 31,199 1,500 1,020 400
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 31,523 31,653 32,701 31,199 1,000 1,620 1,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 31,199 31,199 31,199 31,199 0 400 400
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 31,199 31,199 31,199 31,199 700 760 700
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی 34,319 34,319 34,319 34,319 506 88 88

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖