تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۸.۱۱ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا، سه شنبه 11 آبان ماه 1395
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 105 105 105 54,853 54,853 54,853 54,853
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 210 84 84 59,662 59,662 59,662 59,662
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 302 101 101 59,662 59,662 59,662 59,662
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 200 0 0 59,662
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام(مچینگ) 0 126 126 59,662 59,662 59,662 59,662
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 240 60 60 55,656 55,656 55,656 55,656
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 60 0 0 65,335
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 814 9,405 814 30,642 33,706 33,706 33,706
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,430 6,237 1,430 32,161 35,377 35,377 35,377
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 264 594 264 32,431 33,080 33,267 33,609
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 814 10,428 814 28,362 31,198 31,198 31,198
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 550 4,730 550 28,362 31,198 31,198 31,198
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 220 0 0 41,707
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 2,508 6,028 2,508 38,022 40,333 40,650 41,477
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1,000 1,960 1,000 38,022 39,455 39,806 40,339
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,500 3,940 1,500 41,024 43,219 43,605 45,126
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول(مچینگ) 0 726 726 41,024 41,024 41,024 41,024
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,430 880 704 41,024 41,024 41,024 41,024
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,500 2,600 1,500 41,024 41,439 41,675 42,789
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 220 22 22 41,024 41,024 41,024 41,024
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله(مچینگ) 0 198 198 41,024 41,024 41,024 41,024
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 220 22 22 41,024 41,024 41,024 41,024
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله(مچینگ) 0 198 198 41,024 41,024 41,024 41,024
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 410 86 86 44,511 44,511 44,511 44,511
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله(مچینگ) 0 324 324 44,511 44,511 44,511 44,511
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله(مچینگ) 0 756 756 41,024 41,024 41,024 41,024
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,080 367 324 41,024 41,024 41,024 41,024
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 550 0 0 44,511
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 748 88 22 41,024 41,024 41,024 41,024
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر(مچینگ) 0 726 726 41,024 41,024 41,024 41,024
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 3,000 4,290 3,000 38,063 39,127 39,405 40,119
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,500 3,300 1,500 37,674 39,198 39,487 40,209
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1,500 1,640 1,500 36,791 36,799 36,897 37,019
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1,012 1,287 1,012 36,791 36,999 37,235 37,529
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 220 0 0 41,000
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,012 3,454 1,012 35,345 38,289 38,654 38,879
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54404UV پتروشیمی لرستان(مچینگ) 0 72 72 36,027 36,027 36,027 36,027
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 200 390 200 35,345 36,180 36,268 36,799
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1,012 1,870 1,012 36,876 38,559 38,898 39,418
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1,430 1,804 1,430 36,876 37,133 37,518 38,059
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 100 320 100 51,000 53,188 53,408 53,555
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد(مچینگ) 0 40 40 49,500 49,500 49,500 49,500
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 50 80 10 49,500 49,500 49,500 49,500
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 100 40 10 49,500 49,500 49,500 49,500
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد(مچینگ) 0 90 90 49,500 49,500 49,500 49,500
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 50 0 0 48,000
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 100 0 0 45,000
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 600 550 530 42,750 42,750 42,750 42,750
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 0 70 70 42,750 42,750 42,750 42,750
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 500 220 140 42,750 42,750 42,750 42,750
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 0 230 230 42,750 42,750 42,750 42,750
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 302 0 0 61,150
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 200 0 0 61,150
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G (مچینگ)پلی پروپیلن جم 0 704 704 37,565 37,565 37,565 37,565
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 990 396 286 37,565 37,565 37,565 37,565
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 880 990 880 37,565 37,576 37,664 38,159
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 770 1,650 770 37,565 38,619 38,872 39,109
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 240 6,380 240 37,565 41,321 41,321 41,321
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 220 550 220 38,589 39,313 39,462 39,609
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 315 6,342 315 32,719 35,990 35,990 35,990
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,000 6,780 1,000 32,719 35,990 35,990 35,990
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 550 3,256 550 32,719 35,990 35,990 35,990
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 336 7,161 336 32,719 35,990 35,990 35,990
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 300 460 300 32,719 33,789 34,122 34,609
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 220 264 220 32,585 32,879 33,031 33,391
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 500 1,840 500 33,189 36,651 38,584 39,826
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 500 1,400 500 33,189 36,619 37,269 39,826
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 297 1,078 297 31,680 33,209 33,303 33,709
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 600 940 600 30,171 30,350 30,427 30,777
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 500 180 140 30,171 30,171 30,171 30,171
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان(مچینگ) 0 360 360 30,171 30,171 30,171 30,171
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 500 1,460 500 30,171 31,259 31,497 31,589
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 990 2,640 990 30,171 30,925 31,067 31,239
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,012 1,738 1,012 30,171 30,275 30,431 30,666
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 2,486 4,026 2,486 30,171 30,672 30,825 31,222

قیمت مواداولیه؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -700 1.62% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 45,150 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 45,250 ریال -750 1.63% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,000 ریال -600 1.32% نمودار و آرشیو
5110 45,500 ریال -300 0.66% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,500 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,500 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,800 ریال نمودار و آرشیو
0075 49,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 48,600 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
Lf190 49,000 ریال -600 1.21% نمودار و آرشیو
52518 42,700 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
52518 Off 42,400 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
Hi500 44,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 49,500 ریال -500 1% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 48,700 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 49,400 ریال -250 0.5% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 48,100 ریال -400 0.82% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 49,400 ریال -600 1.2% نمودار و آرشیو
EX3 Jam 48,300 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 49,500 ریال -2000 3.88% نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 49,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 49,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 48,200 ریال 1100 2.28% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 49,100 ریال 900 1.83% نمودار و آرشیو
C30s 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 48,800 ریال 1000 2.05% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,500 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 57,500 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
1540 57,600 ریال 400 0.69% نمودار و آرشیو
1551 56,500 ریال -300 0.53% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 48,200 ریال 1300 2.7% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf 48,200 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak 48,200 ریال 1300 2.7% نمودار و آرشیو
552R Maroun 48,200 ریال 1300 2.7% نمودار و آرشیو
510L Jam 49,100 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 55,500 ریال 1000 1.8% نمودار و آرشیو
RP340 54,100 ریال 100 0.18% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 78,700 ریال 200 0.25% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L 48,800 ریال نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 37,500 ریال -700 1.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 37,500 ریال -700 1.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 37,500 ریال -700 1.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 36,500 ریال -700 1.88% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 36,500 ریال -700 1.88% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 36,500 ریال -700 1.88% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 80,300 ریال 800 1% نمودار و آرشیو
Lale 1922 53,000 ریال -300 0.56% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off 44,100 ریال -900 2% نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖