عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۰.۲۵ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 25 دی ماه 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی نقدی 1396/10/30 46,510 200 500 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی نقدی 1396/10/30 46,510 1,008 2,016 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پالت چوبی نقدی 1396/10/30 49,553 240 240 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پالت چوبی نقدی 1396/10/30 45,507 240 240 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی نقدی 1396/10/30 46,331 240 240 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی نقدی 1396/10/30 49,571 480 480 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه نقدی 1396/10/30 49,571 220 1,100 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه نقدی 1396/10/30 58,820 110 550 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت چوبی نقدی 1396/10/30 58,820 500 700 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن RP270G پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/30 52,669 400 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پالت چوبی نقدی 1396/10/30 52,669 200 800 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C جامبوبگ نقدی 1396/10/30 52,669 357 0 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/30 53,905 170 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نقدی 1396/10/30 52,669 105 105 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L پالت چوبی نقدی 1396/10/30 52,669 154 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نقدی 1396/10/30 49,497 63 84 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نقدی 1396/10/30 52,669 126 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R پالت چوبی نقدی 1396/10/30 53,905 88 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نقدی 1396/10/30 47,231 1,008 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه نقدی 1396/10/30 46,819 286 0 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه نقدی 1396/10/30 46,819 110 990 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی PYI250 جامبوبگ نقدی 1396/10/30 46,819 210 693 پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پالت چوبی نقدی 1396/10/30 46,819 106 85 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه سلف 1396/11/10 46,819 110 990 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نقدی 1396/10/30 46,819 210 105 نوید زرشیمی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420E02 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/10/30 44,598 360 0 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420F3 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/10/30 49,058 192 0 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420F8 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/10/30 44,598 216 0 پتروشیمی کردستان
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/10/30 47,402 42 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/10/30 37,455 60 0 پتروشیمی شازند

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖