معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۱.۰۵ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 5 بهمن ماه 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 85,559 85,559 85,559 85,559 462 147 147
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 98,511 98,511 98,511 98,511 500 20 20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 75,129 75,129 75,129 75,129 200 270 110
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 75,129 75,129 75,129 75,129 0 50 50
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,656 37,327 37,644 38,333 1,870 2,651 1,870
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 38,474 38,474 38,474 38,474 0 55 55
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی 38,474 38,474 38,474 38,474 2,464 1,639 1,001
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 34,978 34,978 34,978 34,978 1,342 1,342 1,342
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی 34,978 34,978 34,978 34,978 550 550 550
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,288 41,789 42,089 43,888 2,000 5,530 2,000
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 41,288 41,288 41,288 41,288 0 11 11
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 45,905 45,905 45,905 45,905 0 110 110
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 45,905 45,905 45,905 45,905 2,000 1,160 800
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 45,905 45,905 45,905 45,905 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 45,905 45,905 45,905 45,905 990 242 220
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 45,905 45,905 45,905 45,905 0 40 40
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 45,905 45,905 45,905 45,905 2,000 610 350
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 50,495 50,495 50,495 50,495 324 151 65
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 50,495 50,495 50,495 50,495 0 65 65
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 45,905 45,905 45,905 45,905 324 65 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 45,905 45,905 45,905 45,905 2,002 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 46,627 46,627 46,627 46,627 110 66 66
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 39,565 39,565 39,565 39,565 0 40 40
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 39,565 39,565 39,565 39,565 4,000 580 580
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 39,565 39,565 39,565 39,565 0 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 38,739 38,739 38,739 38,739 0 88 88
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز سلف 40,483 40,483 40,483 40,483 800 240 180
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) 40,483 40,483 40,483 40,483 0 20 20
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 40,289 40,289 40,289 40,289 0 80 80
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 39,574 39,574 39,574 39,574 0 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 39,574 39,574 39,574 39,574 1,012 176 176
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 39,574 39,574 39,574 39,574 2,200 220 220
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 39,574 39,574 39,574 39,574 440 176 176
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 52,880 52,880 52,880 52,880 200 130 120
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 52,880 52,880 52,880 52,880 200 70 40
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 51,340 51,340 51,340 51,340 200 30 20
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 50,267 50,267 50,267 50,267 900 190 170
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 51,828 51,828 51,828 51,828 0 20 20
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 51,828 51,828 51,828 51,828 900 540 540
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 40,226 40,231 40,243 40,259 110 154 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم سلف 40,226 40,227 40,392 40,589 220 308 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 40,226 40,929 41,476 43,059 330 990 330
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 41,309 41,309 41,309 41,309 220 264 220
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم سلف 35,460 39,006 39,006 39,006 4,994 11,968 4,994
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 35,099 37,565 37,801 38,099 110 946 110
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 35,099 36,319 36,811 38,000 770 1,980 770
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 35,099 38,608 38,608 38,608 110 1,320 110
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 35,099 38,608 38,608 38,608 330 15,136 330
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 35,099 36,890 37,297 37,779 210 903 210
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 35,591 35,591 35,591 35,591 500 520 220
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 33,973 33,973 33,973 33,973 0 44 44
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 33,973 33,973 33,973 33,973 2,992 748 748
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 32,355 33,449 33,552 34,509 2,486 5,588 2,486
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 32,355 33,005 33,085 33,199 200 760 200
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 32,355 34,900 35,062 35,351 484 2,244 484
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 32,355 33,325 33,554 34,400 2,000 2,980 2,000
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی 35,591 35,591 35,591 35,591 2,992 704 594

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖