معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۱.۱۲ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 12 بهمن ماه 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 75,129 75,529 75,613 75,619 150 240 150
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان نقدی 35,564 36,819 36,874 36,888 55 187 55
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,656 37,209 37,558 38,333 2,068 3,047 2,068
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی 38,474 38,474 38,474 38,474 2,860 946 847
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 34,978 34,978 34,978 34,978 1,496 1,496 1,496
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی 34,978 34,978 34,978 34,978 880 880 880
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 46,627 46,627 46,627 46,627 132 44 44
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,288 41,638 41,797 43,159 3,900 5,430 3,900
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز نقدی 41,288 41,288 41,288 41,288 500 270 90
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 41,288 41,390 41,482 41,639 1,000 1,380 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 45,905 46,701 46,829 47,029 1,000 2,040 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 45,905 45,905 45,905 45,905 0 286 286
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 45,905 46,290 46,473 46,777 1,000 1,680 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله نقدی 45,905 45,905 45,905 45,905 374 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 50,495 50,495 50,495 50,495 324 130 130
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 45,905 45,905 45,905 45,905 150 50 50
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر نقدی 45,905 45,905 45,905 45,905 330 66 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 45,905 45,905 45,905 45,905 330 220 198
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 39,565 39,565 39,565 39,565 3,000 940 890
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 39,565 39,565 39,565 39,565 0 33 33
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 39,565 39,565 39,565 39,565 0 24 24
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) 40,483 40,483 40,483 40,483 0 20 20
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز سلف 40,483 40,483 40,483 40,483 700 610 390
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 40,289 40,289 40,289 40,289 0 100 100
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 39,574 39,574 39,574 39,574 0 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 39,574 39,574 39,574 39,574 1,012 132 66
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 39,574 39,574 39,574 39,574 1,540 759 583
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 39,574 39,574 39,574 39,574 0 22 22
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 52,880 52,880 52,880 52,880 200 50 50
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 52,880 52,880 52,880 52,880 200 40 40
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 51,340 51,340 51,340 51,340 200 50 50
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 51,340 51,340 51,340 51,340 0 10 10
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 50,267 50,267 50,267 50,267 600 210 180
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 50,267 50,267 50,267 50,267 0 120 120
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 51,828 52,259 52,435 52,831 700 1,230 700
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 40,226 40,226 40,226 40,226 110 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم سلف 40,226 41,689 42,024 42,579 330 880 330
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 40,226 44,248 44,248 44,248 220 1,958 220
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 43,403 43,403 43,403 43,403 660 462 462
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 41,309 42,569 42,861 43,277 220 660 220
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم سلف 35,460 39,006 39,006 39,006 4,004 9,504 4,004
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 35,099 38,608 38,608 38,608 990 12,144 990
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 35,099 38,608 38,608 38,608 330 15,972 330
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 35,099 38,608 38,608 38,608 315 6,384 315
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 34,944 41,932 41,932 41,932 220 2,750 220
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 33,973 33,973 33,973 33,973 2,992 440 220
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 32,355 32,355 32,355 32,355 0 200 200
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 32,355 32,355 32,355 32,355 500 920 220
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 32,355 32,859 33,005 33,655 4,180 6,050 4,180
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی 32,355 32,355 32,355 32,355 500 480 80
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 32,355 34,370 34,682 35,100 484 1,562 484
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 32,355 32,955 33,266 33,789 2,500 3,720 2,500
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی 35,591 35,591 35,591 35,591 2,002 506 396

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖