معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۱.۲۹ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 29 فروردین 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) قیمت پایه عرضه (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند سلف (مچینگ) 40,713 40,713 40,713 40,713 0 140 140
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 50,152 50,152 50,152 45,593 110 2,574 110
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی 38,515 38,515 38,515 38,515 2,002 990 902
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 36,974 36,974 36,974 36,974 0 154 154
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 46,009 46,558 47,259 43,394 160 1,400 160
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 47,659 47,659 47,659 47,659 440 44 22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان نقدی 35,282 35,282 35,282 35,282 506 374 374
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 47,659 47,659 47,659 47,659 0 44 44
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 44,219 44,660 46,559 42,639 3,300 9,108 3,300
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 39,782 39,782 39,782 39,782 3,000 860 780
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 48,890 49,017 49,069 48,740 216 324 216
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 39,782 39,782 39,782 39,782 0 70 70
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی 33,371 33,371 33,371 33,371 2,002 1,958 1,958
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 44,309 44,309 44,309 44,309 0 250 250
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 71,518 420 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 34,403 34,403 34,403 34,403 1,496 352 352
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 40,726 40,726 40,726 40,726 0 550 550
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 71,518 168 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 39,782 39,782 39,782 39,782 0 96 96
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 39,511 39,603 39,866 39,466 616 946 616
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان نقدی 37,698 37,698 37,698 37,698 506 242 242
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 75,283 168 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 44,309 44,309 44,309 44,309 3,300 198 198
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 44,309 44,309 44,309 44,309 0 352 352
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 33,613 2,000 60 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 39,448 39,448 39,448 39,448 0 275 275
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 44,909 45,072 45,369 44,309 1,000 1,740 1,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 33,613 33,613 33,613 33,613 0 154 154
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 39,782 3,000 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 33,613 33,613 33,613 33,613 2,024 1,078 748
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 52,519 52,667 52,888 50,575 50 180 50
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 71,518 240 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 70,010 71,170 72,009 69,922 50 155 50
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 44,309 44,309 44,309 44,309 0 130 130
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 82,083 40 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 33,613 33,613 33,613 33,613 2,992 1,870 1,562
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 39,448 39,448 39,448 39,448 1,518 528 528
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 76,722 147 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 42,639 42,639 42,639 42,639 0 24 24
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 41,120 41,341 42,100 39,466 1,210 2,794 1,210
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 33,613 33,613 33,613 33,613 440 700 440
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 75,283 302 0 0
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 41,569 41,754 42,499 39,466 630 2,247 630
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 53,109 53,134 53,140 50,575 50 210 50
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 36,974 500 0 0
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 35,294 35,294 35,294 35,294 506 132 132
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,713 36,748 36,859 36,703 2,002 2,112 2,002
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 80,749 302 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 40,726 40,726 40,726 40,726 0 616 616
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی 36,974 36,974 36,974 36,974 506 44 22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان نقدی 35,674 35,730 35,829 35,601 2,002 2,255 2,002
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 80,760 302 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 44,309 44,309 44,309 44,309 1,500 1,430 1,250
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 40,726 40,726 40,726 40,726 1,012 275 187
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 76,722 1,001 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 51,572 51,572 51,572 51,572 500 50 40
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 53,758 53,758 53,758 53,758 500 240 180
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 76,722 440 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 40,726 40,726 40,726 40,726 1,496 946 946
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی 33,613 33,613 33,613 33,613 500 60 60
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 78,293 380 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 44,309 44,309 44,309 44,309 518 281 281
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی 38,111 38,221 38,519 37,378 396 1,254 396
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 78,293 987 0 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 45,920 46,077 46,433 43,394 2,000 5,480 2,000
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 33,371 33,371 33,371 33,371 0 44 44
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 33,613 200 180 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 40,726 40,726 40,726 40,726 0 132 132

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۱ آذر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 104,800 ریال -2700 2.51% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 106,500 ریال -2500 2.29% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 109,000 ریال 1500 1.38% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 1000 0.92% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 111,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 111,500 ریال 500 0.45% نمودار و آرشیو
5110 109,000 ریال -500 0.46% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 106,000 ریال -500 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 105,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 103,500 ریال -700 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 101,000 ریال -1000 0.98% نمودار و آرشیو
22B02 110,000 ریال 500 0.45% نمودار و آرشیو
52518 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Hi500 114,500 ریال -500 0.43% نمودار و آرشیو
2420h 102,300 ریال -3700 3.49% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 101,000 ریال -1000 0.98% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 114,000 ریال -1500 1.3% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 110,000 ریال -2000 1.79% نمودار و آرشیو
PE80 Amir 110,000 ریال -2000 1.79% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 110,000 ریال -2000 1.79% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 110,000 ریال -2000 1.79% نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 110,500 ریال -1500 1.34% نمودار و آرشیو
Z30G 125,000 ریال 500 0.4% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 128,500 ریال نمودار و آرشیو
C30s 122,500 ریال 1000 0.82% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 125,500 ریال 1000 0.8% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Arak 97,500 ریال نمودار و آرشیو
7240 126,500 ریال 800 0.63% نمودار و آرشیو
1540 117,800 ریال -900 0.76% نمودار و آرشیو
1551 116,500 ریال -700 0.6% نمودار و آرشیو
781 pet 166,000 ریال 5500 3.31% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 168,000 ریال 3000 1.79% نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 125,000 ریال 1000 0.8% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 82,500 ریال -1500 1.79% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 83,800 ریال -700 0.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 80,500 ریال -2500 3.01% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 82,300 ریال -1200 1.44% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 83,000 ریال -500 0.6% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 163,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 145,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam 106,800 ریال نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 120,000 ریال -4000 3.23% نمودار و آرشیو
S 5000 98,000 ریال 1000 1.02% نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖