تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۲۴ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 24 شهریور ماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,991 5,280 1,991 23,429 24,555 24,610 25,069
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 500 2,180 500 23,429 24,834 24,967 25,000
پلی وینیل کلراید OFF - S70 درجه 1 پتروشیمی آبادان 50 50 50 23,195 23,195 23,195 23,195
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 500 980 500 25,772 26,019 26,309 26,665
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 1,000 9,460 1,000 25,772 28,349 28,349 28,349
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 2,376 22 22 25,000 25,000 25,000 25,000
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 946 0 0 22,500 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 418 3,190 418 21,086 23,194 23,194 23,194
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 50 90 50 18,274 18,500 18,704 19,010
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 40 0 22,258 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,500 3,400 1,500 22,843 23,677 23,726 24,000
پلی بوتادین رابر 1220(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 21 21 35,973 35,973 35,973 35,973
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 1,500 5,050 1,500 41,246 43,333 43,865 44,759
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 506 1,859 506 41,246 44,333 44,407 44,555
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 297 242 198 40,271 40,271 40,271 40,271
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 0 99 99 40,271 40,271 40,271 40,271
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 440 8,074 440 33,917 37,308 37,308 37,308
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 220 8,140 220 30,148 33,162 33,162 33,162
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,210 2,827 1,210 37,685 38,371 38,508 38,808
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 990 1,100 990 37,685 37,696 37,739 37,859
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 500 0 0 36,288 0 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 5,000 40 40 36,288 36,288 36,288 36,288
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندرامام 720 20 20 36,932 36,932 36,932 36,932
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 60 60 36,288 36,288 36,288 36,288
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2,002 726 660 36,288 36,288 36,288 36,288
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 110 0 0 36,932 0 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 132 1,958 132 32,659 35,924 35,924 35,924
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518(مچینگ) پتروشیمی جم 0 1,342 1,342 36,288 36,288 36,288 36,288
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1,518 2,541 1,518 37,387 37,819 37,989 38,899
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی جم 308 1,738 308 33,648 37,012 37,012 37,012
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پتروشیمی جم 352 22,319 352 29,910 32,901 32,901 32,901
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 500 70 70 37,739 37,739 37,739 37,739
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 110 22 22 37,739 37,739 37,739 37,739
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 110 0 0 36,984 0 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 4,400 4,466 4,356 36,934 36,934 36,934 36,934
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 44 44 36,934 36,934 36,934 36,934
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 3,430 1,000 36,934 39,219 39,525 40,028
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,500 3,740 1,500 36,934 38,455 39,150 40,210
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,015 2,289 1,015 36,934 37,550 37,669 38,142
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 2,052 1,015 36,934 37,580 37,690 37,950
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 3,520 5,214 3,520 39,041 39,350 39,496 40,422
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 200 70 70 37,651 37,651 37,651 37,651
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 220 0 0 38,295 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 130 130 37,651 37,651 37,651 37,651
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 110 0 0 39,208 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پتروشیمی جم 110 198 110 35,287 35,790 36,102 36,433
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 220 66 44 33,965 33,965 33,965 33,965
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 0 44 44 33,965 33,965 33,965 33,965
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 1,080 1,080 37,870 37,870 37,870 37,870
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,001 2,409 1,001 29,329 30,420 30,569 30,999
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,166 770 748 29,329 29,329 29,329 29,329
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 836 198 176 29,329 29,329 29,329 29,329
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,507 3,707 1,507 30,784 32,229 32,370 33,202
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 1,001 495 30,784 30,784 30,784 30,784
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,001 682 594 30,784 30,784 30,784 30,784
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 550 154 154 30,784 30,784 30,784 30,784
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 418 418 29,329 29,329 29,329 29,329
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 198 198 29,329 29,329 29,329 29,329
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 363 363 30,784 30,784 30,784 30,784
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 11 11 30,784 30,784 30,784 30,784
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 110 110 30,784 30,784 30,784 30,784
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 1,001 1,001 27,259 27,259 27,259 27,259
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 2,002 396 396 27,259 27,259 27,259 27,259
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 1,001 1,001 27,259 27,259 27,259 27,259
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 11 11 27,259 27,259 27,259 27,259
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 400 30 30 38,694 38,694 38,694 38,694
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 700 370 370 40,482 40,482 40,482 40,482
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 330 330 330 34,207 34,207 34,207 34,207
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - MR230C درجه 1 پتروشیمی مارون 286 286 110 35,714 35,714 35,714 35,714
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 440 0 0 39,682 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 440 154 44 39,682 39,682 39,682 39,682
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 22 22 39,682 39,682 39,682 39,682
پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 1 پتروشیمی مارون 42 0 0 30,497 0 0 0
پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 3 پتروشیمی مارون 40 280 40 18,637 20,500 20,500 20,500
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 1,518 1,408 1,408 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی Z30S(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 110 110 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 66 22 22 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی ZH510L(مچینگ) نوید زرشیمی 0 126 126 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 1,302 420 420 33,885 33,885 33,885 33,885
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 150 30 30 38,770 38,770 38,770 38,770
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 350 40 40 38,770 38,770 38,770 38,770
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 500 0 0 39,546 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 150 0 0 35,469 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 350 80 80 35,469 35,469 35,469 35,469
استایرن بوتادین رابر تیره 1712(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 20 20 35,469 35,469 35,469 35,469

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖