معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۸.۲۲ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 22 آبان ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 43,462 43,462 43,462 43,462 0 552 552
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 43,462 43,462 43,462 43,462 3,840 1,296 1,224
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 47,353 47,353 47,353 47,353 240 24 24
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 43,898 43,898 43,898 43,898 0 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 43,898 43,898 43,898 43,898 880 506 462
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 43,898 43,898 43,898 43,898 960 576 528
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 43,898 43,898 43,898 43,898 0 384 384
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 41,713 41,713 41,713 41,713 720 480 384
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 45,074 45,074 45,074 45,074 880 220 88
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 45,074 45,074 45,074 45,074 0 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 48,534 48,534 48,534 48,534 770 242 154
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم سلف 48,534 48,534 48,534 48,534 660 418 308
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم سلف (مچینگ) 48,534 48,534 48,534 48,534 0 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 51,928 51,928 51,928 51,928 110 110 110
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 51,041 51,041 51,041 51,041 0 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 51,041 51,041 51,041 51,041 660 154 110
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 45,564 48,941 49,100 49,219 147 588 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 48,534 54,129 54,603 55,299 420 1,785 420
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 43,443 47,759 47,771 47,788 1,008 1,764 1,008
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 43,057 43,333 43,779 44,348 273 525 273
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 43,057 43,131 43,963 45,039 990 1,408 990
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 43,057 43,057 43,324 44,419 1,320 1,936 1,320
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 43,057 43,439 43,640 43,907 374 770 374
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی 44,985 44,985 44,991 45,049 220 242 220
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 43,057 44,729 44,860 45,119 210 693 210
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 43,057 44,286 44,564 45,859 903 1,596 903
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 43,057 43,057 43,057 43,057 506 308 286
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 43,057 43,057 43,057 43,057 0 220 220
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 43,057 43,271 43,348 43,619 1,452 1,848 1,452
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 43,057 43,509 44,002 45,159 210 546 210

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖