عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۸.۱۶ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 16 آبان ماه 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت فلزی نقدی 1396/09/01 53,494 399 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت چوبی نقدی 1396/08/21 57,216 500 0 پتروشیمی بندرامام
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/21 82,508 200 0 پتروشیمی تبریز
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/08/21 82,508 100 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/08/21 96,857 70 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 جامبوبگ سلف 1396/09/01 40,014 264 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ سلف 1396/09/01 41,626 1,518 1,012 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ سلف 1396/09/01 40,377 1,012 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ سلف 1396/09/01 42,391 418 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/21 43,072 330 2,486 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی نقدی 1396/08/21 43,072 300 700 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ کیسه نقدی 1396/08/21 44,423 66 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی سلف 1396/08/30 47,020 500 1,000 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی نقدی 1396/08/21 47,020 880 220 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی سلف 1396/08/30 47,020 500 1,000 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی نقدی 1396/08/22 51,722 330 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی نقدی 1396/08/22 47,020 1,012 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H کیسه نقدی 1396/08/21 47,020 250 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه نقدی 1396/08/21 52,535 200 2,600 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 جامبوبگ نقدی 1396/08/21 43,649 630 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پالت چوبی سلف 1396/08/25 41,467 1,012 1,012 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/21 40,699 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پالت پلاستیکی سلف 1396/09/07 40,699 1,000 1,000 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/21 42,530 750 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نقدی 1396/08/21 44,235 506 704 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی نقدی 1396/08/21 44,235 880 330 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/21 53,304 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت چوبی نقدی 1396/08/21 52,535 500 1,000 پتروشیمی شازند
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ نقدی 1396/08/21 55,202 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ نقدی 1396/08/21 55,202 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ نقدی 1396/08/21 53,640 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/21 54,595 700 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/21 54,595 500 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/21 56,871 800 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر1220 پالت فلزی نقدی 1396/08/21 61,096 399 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن RP270G پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/21 48,419 740 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی نقدی 1396/08/21 48,419 220 440 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی سلف 1396/09/01 48,419 220 550 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی نقدی 1396/08/21 51,796 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی نقدی 1396/08/21 50,914 240 336 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی نقدی 1396/08/21 43,353 374 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R جامبوبگ نقدی 1396/08/21 40,970 50 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی 1102L جامبوبگ نقدی 1396/08/21 42,970 105 105 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی نقدی 1396/08/21 42,970 330 858 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی نقدی 1396/08/21 42,970 110 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی 1396/08/21 42,970 300 400 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی نقدی 1396/08/21 42,970 100 200 پتروشیمی شازند
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/21 36,056 220 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی سلف 1396/09/12 36,724 200 300 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ سلف 1396/09/11 33,385 400 1,600 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/21 33,385 1,012 1,496 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ سلف 1396/09/07 32,717 500 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 پالت چوبی نقدی 1396/08/22 33,385 200 300 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/21 33,385 1,012 990 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 پالت چوبی نقدی 1396/08/21 17,000 45 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 2 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/21 36,922 3 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - 52BF3 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/08/21 39,812 216 0 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/21 35,388 4 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/08/21 39,811 616 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/08/21 47,974 473 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/08/21 47,282 120 0 پتروشیمی شازند
پلی بوتادین رابر OFF - 1220 درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/08/21 25,000 101 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی بوتادین رابر OFF - 1220 درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/08/21 17,000 20 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی بوتادین رابر OFF - 1220 درجه 3 فله نقدی 1396/08/21 8,000 200 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/08/21 39,018 44 0 پلی پروپیلن جم

قیمت مواداولیه؛ ۳۰ آبان ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 50,000 ریال 400 0.8% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 49,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 49,900 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 50,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 50,000 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 49,000 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
0075 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 52,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 52,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 47,700 ریال -800 1.65% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 46,700 ریال -500 1.06% نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 52,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 52,500 ریال -300 0.57% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 52,100 ریال -200 0.38% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf 60,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Amir 60,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 60,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 60,000 ریال 500 0.83% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 50,100 ریال 300 0.6% نمودار و آرشیو
EX3 ilam 59,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Jam Kaf 60,000 ریال 500 0.83% نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf 58,500 ریال 500 0.85% نمودار و آرشیو
PE100 Jam 60,800 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 66,300 ریال 100 0.15% نمودار و آرشیو
1540 61,350 ریال 1150 1.87% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 52,000 ریال 1400 2.69% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 52,500 ریال 800 1.52% نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 49,900 ریال 1000 2% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 50,100 ریال 1200 2.4% نمودار و آرشیو
552R Maroun 50,100 ریال 300 0.6% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 53,200 ریال 1000 1.88% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 97,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 54,800 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 54,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 62,800 ریال -400 0.63% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 42,000 ریال 300 0.71% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 42,250 ریال 250 0.59% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 42,700 ریال 200 0.47% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 41,250 ریال 250 0.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 41,700 ریال 200 0.48% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 92,800 ریال -300 0.32% نمودار و آرشیو
ABS150 93,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 62,500 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖