تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۶.۰۹ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 9 شهریور 1395
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 1,012 0 38,343 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 518 0 38,343 سایر نقدی نقدی 1395/06/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 100 0 60,428 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 250 2,250 38,410 کیسه نقدی سلف 1395/06/20
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 440 3,960 38,155 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 220 2,200 38,343 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/14
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 2,002 0 32,516 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/06/14
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,188 220 32,303 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/14
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 1,188 0 32,303 پالت چوبی نقدی سلف 1395/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 220 0 37,245 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/14
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 750 0 42,385 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/14
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 750 0 40,768 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/14
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 220 0 37,245 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/14
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 110 0 38,894 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/14
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 0 39,577 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/14
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 651 0 32,303 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/14
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 0 39,577 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/14
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 0 27,433 جامبوبگ نقدی سلف 1395/06/30
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1,012 0 36,668 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,518 0 31,013 جامبوبگ نقدی سلف 1395/06/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی مهر 286 0 34,398 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 0 51,475 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/14
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 300 0 37,554 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 518 0 38,343 سایر نقدی نقدی 1395/06/15
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 792 0 27,433 جامبوبگ نقدی سلف 1395/06/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 660 0 29,547 جامبوبگ نقدی سلف 1395/06/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,518 0 31,013 جامبوبگ نقدی سلف 1395/06/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 34,398 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/06/18
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 168 0 44,762 پالت فلزی نقدی نقدی 1395/06/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,500 0 38,343 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/15
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 504 0 45,055 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/06/14
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 38,343 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/15
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 36,810 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1395/06/14
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 1,008 0 44,762 پالت چوبی نقدی / اعتباری سلف 1395/06/24
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 200 0 37,245 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/14
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 پلی پروپیلن جم 33 0 17,767 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/14
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 70 0 34,508 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/14
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 پتروشیمی تخت جمشید 20 0 37,189 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/14
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 پتروشیمی تخت جمشید 100 0 20,000 فله نقدی نقدی 1395/06/14
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 پتروشیمی تخت جمشید 20 0 40,286 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/14
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420K درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 470 0 34,508 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/14

قیمت مواداولیه؛ ۲۸ دى ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 43,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,700 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 43,600 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 44,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 44,900 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,650 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,600 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
0075 51,500 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
020 51,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 50,500 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
52518 46,000 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 50,100 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 49,600 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
2102 50,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,100 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,900 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf 46,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak 46,600 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 47,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 47,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 47,200 ریال نمودار و آرشیو
V30G 47,300 ریال -700 1.46% نمودار و آرشیو
Z30s 47,500 ریال -600 1.25% نمودار و آرشیو
C30s 45,500 ریال -700 1.52% نمودار و آرشیو
V30s 47,500 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,700 ریال 900 1.89% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,450 ریال 50 0.09% نمودار و آرشیو
1540 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid 52,000 ریال 300 0.58% نمودار و آرشیو
781 45,400 ریال -400 0.87% نمودار و آرشیو
785 45,000 ریال -500 1.1% نمودار و آرشیو
821 46,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
825 44,500 ریال -2000 4.3% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 47,000 ریال -400 0.84% نمودار و آرشیو
552R Jam 48,000 ریال -400 0.83% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf 48,000 ریال -400 0.83% نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 47,300 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 82,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10415 83,500 ریال 500 0.6% نمودار و آرشیو
R40maron 49,000 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
R60 48,500 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
548R 47,200 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
RP340 47,000 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال 1000 2.13% نمودار و آرشیو
440L 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 58,000 ریال -500 0.85% نمودار و آرشیو
ZR230 58,800 ریال 300 0.51% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 80,500 ریال 200 0.25% نمودار و آرشیو
332C 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 46,000 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 37,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 37,600 ریال -100 0.27% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 38,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 59,000 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
EPS 400 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 61,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 68,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
J740 70,700 ریال -100 0.14% نمودار و آرشیو
R200 68,000 ریال -500 0.73% نمودار و آرشیو
2004Tc 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP - نمودار و آرشیو