پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۶.۰۹ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 9 شهریور 1395
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 1,012 0 38,343 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 518 0 38,343 سایر نقدی نقدی 1395/06/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 100 0 60,428 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 250 2,250 38,410 کیسه نقدی سلف 1395/06/20
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 440 3,960 38,155 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 220 2,200 38,343 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/14
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 2,002 0 32,516 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/06/14
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,188 220 32,303 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/14
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 1,188 0 32,303 پالت چوبی نقدی سلف 1395/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 220 0 37,245 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/14
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 750 0 42,385 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/14
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 750 0 40,768 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/14
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 220 0 37,245 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/14
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 110 0 38,894 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/14
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 0 39,577 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/14
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 651 0 32,303 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/14
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 0 39,577 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/14
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 0 27,433 جامبوبگ نقدی سلف 1395/06/30
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1,012 0 36,668 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,518 0 31,013 جامبوبگ نقدی سلف 1395/06/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی مهر 286 0 34,398 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 0 51,475 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/14
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 300 0 37,554 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 518 0 38,343 سایر نقدی نقدی 1395/06/15
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 792 0 27,433 جامبوبگ نقدی سلف 1395/06/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 660 0 29,547 جامبوبگ نقدی سلف 1395/06/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,518 0 31,013 جامبوبگ نقدی سلف 1395/06/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 34,398 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/06/18
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 168 0 44,762 پالت فلزی نقدی نقدی 1395/06/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,500 0 38,343 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/15
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 504 0 45,055 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/06/14
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 38,343 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/06/15
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 36,810 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1395/06/14
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 1,008 0 44,762 پالت چوبی نقدی / اعتباری سلف 1395/06/24
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 200 0 37,245 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/14
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 پلی پروپیلن جم 33 0 17,767 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/14
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 70 0 34,508 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/14
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 پتروشیمی تخت جمشید 20 0 37,189 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/14
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 پتروشیمی تخت جمشید 100 0 20,000 فله نقدی نقدی 1395/06/14
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 پتروشیمی تخت جمشید 20 0 40,286 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/06/14
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420K درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 470 0 34,508 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/06/14

قیمت مواداولیه؛ ۱ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,500 ریال -150 0.37% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,100 ریال -500 1.15% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 48,000 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,300 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
5110 42,500 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,800 ریال -300 0.71% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,500 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 47,400 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
020 44,900 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
Lf190 44,900 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
2420h 439,000 ریال 394500 89.86% نمودار و آرشیو
2420d 46,100 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
2102 44,100 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 40,900 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,000 ریال -400 0.92% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 42,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 43,900 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 43,400 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 41,750 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 41,700 ریال -800 1.88% نمودار و آرشیو
C30s 42,650 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,800 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 55,400 ریال نمودار و آرشیو
1540 48,400 ریال نمودار و آرشیو
781 41,500 ریال -300 0.72% نمودار و آرشیو
785 41,000 ریال نمودار و آرشیو
821 41,300 ریال -300 0.72% نمودار و آرشیو
825 41,100 ریال نمودار و آرشیو
5030 75,000 ریال نمودار و آرشیو
525 42,600 ریال نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
510L Jam 42,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 44,000 ریال نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,000 ریال نمودار و آرشیو
10417 66,000 ریال نمودار و آرشیو
10415 65,500 ریال نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 49,500 ریال نمودار و آرشیو
548R 60,000 ریال نمودار و آرشیو
RP340 44,200 ریال نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 45,500 ریال نمودار و آرشیو
440L 47,400 ریال نمودار و آرشیو
MR230 43,500 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 45,500 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 58,300 ریال نمودار و آرشیو
332C 46,100 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 44,500 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 32,600 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 32,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 33,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 41,800 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,000 ریال نمودار و آرشیو
EPS 300 53,200 ریال نمودار و آرشیو
EPS 400 52,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 42,000 ریال نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 58,200 ریال نمودار و آرشیو
1922 41,800 ریال نمودار و آرشیو
MR1600 45,500 ریال نمودار و آرشیو
J740 60,500 ریال نمودار و آرشیو
R200 56,400 ریال نمودار و آرشیو
2004Tc 44,500 ریال نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 45,900 ریال نمودار و آرشیو
52518 40,600 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
Hi500 39,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو