معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۶ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 16 مرداد ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 38,102 39,339 39,657 40,009 105 525 105
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 38,102 39,519 39,739 40,009 210 1,050 210
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 42,612 43,119 43,358 43,555 1,606 2,662 1,606
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 38,102 39,442 39,717 40,279 903 2,520 903
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 42,772 42,772 42,772 42,772 480 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 42,772 240 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 43,231 47,554 47,554 47,554 210 10,773 210
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 39,625 39,625 39,625 39,625 240 48 48
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 45,580 45,580 45,580 45,580 220 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 38,425 38,425 38,425 38,425 960 312 312
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم سلف 38,102 38,140 38,212 38,369 880 1,232 880
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 44,171 110 0 0
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی سلف 38,102 38,163 38,248 38,388 504 609 504
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 43,231 43,289 43,364 43,455 440 528 440
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 47,050 360 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 43,231 47,554 47,554 47,554 315 9,870 315
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی نقدی 45,580 770 66 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 37,238 37,238 37,238 37,238 0 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 43,231 43,231 43,231 43,231 154 176 132
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 43,231 43,231 43,231 43,231 0 110 110
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 38,102 38,469 38,652 39,009 1,012 2,882 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 37,788 240 0 0
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 38,102 38,270 38,388 38,559 504 672 504
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 43,231 43,231 43,231 43,231 770 726 660
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 45,580 45,580 45,580 45,580 0 22 22
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم سلف 38,102 38,102 38,146 38,359 550 616 550
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون سلف 38,102 38,489 38,637 39,245 1,012 2,486 1,012
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 39,625 240 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 40,450 42,700 42,777 42,877 105 357 105

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖