معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۰.۲۶ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 26 دی ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 92,371 92,371 92,371 92,371 0 30 30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 92,371 92,371 92,371 92,371 200 10 10
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان سلف 47,152 49,188 49,364 49,982 99 605 99
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 49,052 50,083 50,328 51,211 1,254 2,486 1,254
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 47,580 47,899 47,991 49,055 902 1,650 902
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 51,473 51,473 51,473 51,473 1,804 1,199 759
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 51,473 51,473 51,473 51,473 0 33 33
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 49,954 49,954 49,954 49,954 0 22 22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 49,954 49,954 49,954 49,954 814 374 55
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 46,510 49,269 49,516 49,888 2,002 5,742 2,002
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 46,510 46,510 46,510 46,510 0 168 168
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 49,553 49,655 49,745 50,092 1,000 1,160 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 49,553 49,553 49,553 49,553 0 176 176
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 49,553 49,553 49,553 49,553 1,210 1,122 1,034
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 49,553 49,553 49,553 49,553 0 10 10
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 49,553 49,553 49,553 49,553 1,000 1,120 990
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 54,509 54,509 54,509 54,509 330 154 154
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 49,553 49,553 49,553 49,553 1,518 132 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 49,553 49,553 49,553 49,553 0 22 22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 58,249 61,750 61,977 62,339 2,000 5,390 2,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 49,066 49,066 49,066 49,066 0 300 300
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 49,066 49,066 49,066 49,066 3,000 2,520 2,290
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 45,507 46,019 46,231 46,888 1,012 2,321 1,012
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 47,555 47,555 47,555 47,555 700 720 700
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 49,571 49,571 49,571 49,571 0 132 132
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 49,571 49,571 49,571 49,571 0 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 49,571 49,571 49,571 49,571 0 308 308
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 49,571 49,571 49,571 49,571 1,012 594 440
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 49,571 49,571 49,571 49,571 0 110 110
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 49,571 49,571 49,571 49,571 2,376 946 770
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول سلف 49,571 49,571 49,571 49,571 990 286 220
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول سلف (مچینگ) 49,571 49,571 49,571 49,571 0 66 66
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 61,911 61,911 61,911 61,911 600 140 80
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 64,608 64,941 65,142 65,769 750 910 750
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 64,643 64,643 64,643 64,643 0 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 52,669 53,240 53,404 53,859 336 528 336
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 52,669 53,759 53,955 54,639 330 1,320 330
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 53,740 53,740 53,740 53,740 110 44 22
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم سلف 55,347 55,347 55,347 55,347 550 220 132
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 47,231 51,954 51,978 52,019 1,536 2,880 1,536
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 46,819 51,500 51,500 51,500 1,656 10,920 1,656
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 46,819 51,500 51,500 51,500 630 3,528 630
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 39,855 39,855 39,855 39,855 220 88 88
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 40,593 40,593 40,593 40,593 500 540 360
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف (مچینگ) 40,593 40,593 40,593 40,593 0 140 140
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 36,165 36,239 36,254 36,266 500 940 500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 36,903 36,903 36,903 36,903 0 726 726
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 36,903 36,903 36,903 36,903 2,508 1,650 1,034
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 36,903 38,003 38,120 39,229 2,992 5,654 2,992
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 36,349 36,484 36,509 36,639 1,000 1,340 1,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 36,349 36,679 36,766 36,949 484 1,078 484

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖