معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۰.۲۶ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 26 دی ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 92,371 92,371 92,371 92,371 0 30 30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 92,371 92,371 92,371 92,371 200 10 10
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان سلف 47,152 49,188 49,364 49,982 99 605 99
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 49,052 50,083 50,328 51,211 1,254 2,486 1,254
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 47,580 47,899 47,991 49,055 902 1,650 902
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 51,473 51,473 51,473 51,473 1,804 1,199 759
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 51,473 51,473 51,473 51,473 0 33 33
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 49,954 49,954 49,954 49,954 0 22 22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 49,954 49,954 49,954 49,954 814 374 55
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 46,510 49,269 49,516 49,888 2,002 5,742 2,002
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 46,510 46,510 46,510 46,510 0 168 168
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 49,553 49,655 49,745 50,092 1,000 1,160 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 49,553 49,553 49,553 49,553 0 176 176
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 49,553 49,553 49,553 49,553 1,210 1,122 1,034
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 49,553 49,553 49,553 49,553 0 10 10
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 49,553 49,553 49,553 49,553 1,000 1,120 990
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 54,509 54,509 54,509 54,509 330 154 154
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 49,553 49,553 49,553 49,553 1,518 132 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 49,553 49,553 49,553 49,553 0 22 22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 58,249 61,750 61,977 62,339 2,000 5,390 2,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 49,066 49,066 49,066 49,066 0 300 300
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 49,066 49,066 49,066 49,066 3,000 2,520 2,290
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 45,507 46,019 46,231 46,888 1,012 2,321 1,012
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 47,555 47,555 47,555 47,555 700 720 700
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 49,571 49,571 49,571 49,571 0 132 132
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 49,571 49,571 49,571 49,571 0 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 49,571 49,571 49,571 49,571 0 308 308
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 49,571 49,571 49,571 49,571 1,012 594 440
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 49,571 49,571 49,571 49,571 0 110 110
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 49,571 49,571 49,571 49,571 2,376 946 770
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول سلف 49,571 49,571 49,571 49,571 990 286 220
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول سلف (مچینگ) 49,571 49,571 49,571 49,571 0 66 66
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 61,911 61,911 61,911 61,911 600 140 80
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 64,608 64,941 65,142 65,769 750 910 750
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 64,643 64,643 64,643 64,643 0 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 52,669 53,240 53,404 53,859 336 528 336
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 52,669 53,759 53,955 54,639 330 1,320 330
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 53,740 53,740 53,740 53,740 110 44 22
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم سلف 55,347 55,347 55,347 55,347 550 220 132
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 47,231 51,954 51,978 52,019 1,536 2,880 1,536
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 46,819 51,500 51,500 51,500 1,656 10,920 1,656
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 46,819 51,500 51,500 51,500 630 3,528 630
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 39,855 39,855 39,855 39,855 220 88 88
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 40,593 40,593 40,593 40,593 500 540 360
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف (مچینگ) 40,593 40,593 40,593 40,593 0 140 140
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 36,165 36,239 36,254 36,266 500 940 500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 36,903 36,903 36,903 36,903 0 726 726
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 36,903 36,903 36,903 36,903 2,508 1,650 1,034
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 36,903 38,003 38,120 39,229 2,992 5,654 2,992
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 36,349 36,484 36,509 36,639 1,000 1,340 1,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 36,349 36,679 36,766 36,949 484 1,078 484

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖