تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۸.۱۸ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 18 آبان ماه 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC پتروشیمی خوزستان نقدی 45,559 45,559 45,559 45,559 44 26 26 1395/08/23
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان نقدی 61,324 61,324 61,324 61,324 44 13 13 1395/08/23
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 54,853 54,853 54,853 54,853 210 546 210 1395/08/24
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید سلف 54,853 54,853 54,853 54,853 504 121 121 1395/09/16
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید سلف 54,853 54,853 54,853 54,853 500 200 200 1395/09/16
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 59,662 59,662 59,662 59,662 210 210 210 1395/08/24
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 59,662 59,662 59,662 59,662 200 180 180 1395/08/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 55,656 55,656 55,656 55,656 100 20 20 1395/08/23
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 30,642 33,706 33,706 33,706 880 9,372 880 1395/09/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 32,161 34,458 34,538 34,789 1,276 3,311 1,276 1395/09/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 32,431 33,417 33,580 34,234 110 385 110 1395/09/16
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 28,362 31,198 31,198 31,198 814 11,385 814 1395/09/16
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 28,362 31,198 31,198 31,198 550 5,115 550 1395/09/16
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,022 41,008 41,304 41,824 1,100 3,608 1,100 1395/08/23
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,220 39,429 39,627 40,239 500 610 500 1395/08/23
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,024 41,989 42,390 43,811 1,500 2,410 1,500 1395/08/23
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,024 41,024 41,024 41,024 1,500 850 590 1395/08/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 44,511 44,511 44,514 44,569 410 475 410 1395/08/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 41,024 41,024 41,024 41,024 1,080 389 324 1395/08/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,024 41,024 41,024 41,024 1,100 418 330 1395/08/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 41,024 41,024 41,024 41,024 0 44 44 1395/08/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,063 38,169 38,315 38,699 2,500 2,910 2,500 1395/08/23
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 36,791 36,791 36,791 36,791 3,000 870 740 1395/08/24
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 36,791 36,791 36,791 36,791 0 30 30 1395/08/24
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 36,791 36,791 36,791 36,791 506 550 484 1395/08/23
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 36,791 36,791 36,791 36,791 0 22 22 1395/08/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 35,345 38,879 38,879 38,879 506 3,025 506 1395/08/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم نقدی 35,345 35,860 36,100 36,229 242 352 242 1395/08/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 35,345 36,840 37,026 37,465 300 700 300 1395/08/23
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 36,935 40,219 41,009 41,859 900 1,640 900 1395/08/23
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 36,876 36,906 36,984 37,417 1,012 1,122 1,012 1395/08/24
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 40,930 44,309 44,516 45,039 100 250 100 1395/08/23
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 40,930 43,693 44,199 44,666 100 280 100 1395/08/23
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 40,512 41,529 42,042 44,999 900 1,360 900 1395/08/23
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 42,750 42,750 42,750 42,750 500 20 20 1395/08/23
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 42,192 52,009 52,883 56,461 750 1,840 750 1395/08/23
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 37,565 37,565 37,565 37,565 990 132 132 1395/08/23
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 37,565 38,009 38,187 38,777 660 1,056 660 1395/08/23
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 37,565 40,381 40,563 41,321 440 2,794 440 1395/08/23
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم سلف 32,719 35,990 35,990 35,990 880 5,060 880 1395/09/14
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 32,719 32,719 32,719 32,719 760 660 640 1395/08/23
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 32,719 32,719 32,719 32,719 0 120 120 1395/08/23
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 32,719 33,469 33,719 34,709 528 1,100 528 1395/08/23
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 32,719 35,990 35,990 35,990 651 8,631 651 1395/08/23
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 32,585 32,585 32,585 32,585 154 154 154 1395/08/23
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 33,189 36,559 36,862 37,879 500 1,460 500 1395/09/05
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 31,680 33,500 33,608 33,890 286 1,210 286 1395/08/23
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 30,171 30,399 30,536 30,832 2,706 3,454 2,706 1395/08/23
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 30,171 30,171 30,171 30,171 300 360 300 1395/08/23
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 30,171 30,377 30,557 31,199 2,002 3,212 2,002 1395/08/23
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 30,171 30,173 30,181 30,222 1,000 1,400 1,000 1395/09/13
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 30,171 30,321 30,755 31,583 500 980 500 1395/08/23

قیمت مواداولیه؛ ۱ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 46,000 ریال -1300 2.75% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 45,600 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 44,900 ریال -700 1.54% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 45,600 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 45,850 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,700 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
5110 45,800 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 45,000 ریال -300 0.66% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 45,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 44,900 ریال -300 0.66% نمودار و آرشیو
0075 53,150 ریال -150 0.28% نمودار و آرشیو
020 52,900 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
Lf190 51,700 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
52518 45,800 ریال 300 0.66% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 51,000 ریال -600 1.16% نمودار و آرشیو
2420d 53,800 ریال نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 51,700 ریال 200 0.39% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 53,200 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,700 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 48,200 ریال -400 0.82% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 43,200 ریال نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 55,200 ریال -800 1.43% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 54,000 ریال -1600 2.88% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 50,900 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 56,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 51,400 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
C30s 53,400 ریال 200 0.37% نمودار و آرشیو
V30s 63,000 ریال نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,200 ریال -900 1.87% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 63,300 ریال -1000 1.56% نمودار و آرشیو
1540 61,100 ریال -1300 2.08% نمودار و آرشیو
1551 61,000 ریال -100 0.16% نمودار و آرشیو
781 44,600 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
785 44,000 ریال نمودار و آرشیو
821 46,500 ریال نمودار و آرشیو
825 44,000 ریال نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 51,400 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 51,400 ریال نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 53,500 ریال -200 0.37% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 93,500 ریال نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال نمودار و آرشیو
10415 94,500 ریال نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 52,500 ریال 300 0.57% نمودار و آرشیو
RP340 51,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 95,000 ریال -1500 1.55% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,700 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,600 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 39,700 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 63,500 ریال نمودار و آرشیو
EPS 300 63,500 ریال نمودار و آرشیو
EPS 400 62,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 61,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال -5000 4.76% نمودار و آرشیو
Lale 1922 51,700 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc 51,000 ریال نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 51,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP 56,500 ریال نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖