معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۸.۱۸ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 18 آبان ماه 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC پتروشیمی خوزستان نقدی 45,559 45,559 45,559 45,559 44 26 26 1395/08/23
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان نقدی 61,324 61,324 61,324 61,324 44 13 13 1395/08/23
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 54,853 54,853 54,853 54,853 210 546 210 1395/08/24
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید سلف 54,853 54,853 54,853 54,853 504 121 121 1395/09/16
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید سلف 54,853 54,853 54,853 54,853 500 200 200 1395/09/16
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 59,662 59,662 59,662 59,662 210 210 210 1395/08/24
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 59,662 59,662 59,662 59,662 200 180 180 1395/08/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 55,656 55,656 55,656 55,656 100 20 20 1395/08/23
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 30,642 33,706 33,706 33,706 880 9,372 880 1395/09/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 32,161 34,458 34,538 34,789 1,276 3,311 1,276 1395/09/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 32,431 33,417 33,580 34,234 110 385 110 1395/09/16
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 28,362 31,198 31,198 31,198 814 11,385 814 1395/09/16
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 28,362 31,198 31,198 31,198 550 5,115 550 1395/09/16
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,022 41,008 41,304 41,824 1,100 3,608 1,100 1395/08/23
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,220 39,429 39,627 40,239 500 610 500 1395/08/23
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,024 41,989 42,390 43,811 1,500 2,410 1,500 1395/08/23
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,024 41,024 41,024 41,024 1,500 850 590 1395/08/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 44,511 44,511 44,514 44,569 410 475 410 1395/08/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 41,024 41,024 41,024 41,024 1,080 389 324 1395/08/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,024 41,024 41,024 41,024 1,100 418 330 1395/08/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 41,024 41,024 41,024 41,024 0 44 44 1395/08/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,063 38,169 38,315 38,699 2,500 2,910 2,500 1395/08/23
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 36,791 36,791 36,791 36,791 3,000 870 740 1395/08/24
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 36,791 36,791 36,791 36,791 0 30 30 1395/08/24
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 36,791 36,791 36,791 36,791 506 550 484 1395/08/23
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 36,791 36,791 36,791 36,791 0 22 22 1395/08/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 35,345 38,879 38,879 38,879 506 3,025 506 1395/08/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم نقدی 35,345 35,860 36,100 36,229 242 352 242 1395/08/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 35,345 36,840 37,026 37,465 300 700 300 1395/08/23
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 36,935 40,219 41,009 41,859 900 1,640 900 1395/08/23
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 36,876 36,906 36,984 37,417 1,012 1,122 1,012 1395/08/24
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 40,930 44,309 44,516 45,039 100 250 100 1395/08/23
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 40,930 43,693 44,199 44,666 100 280 100 1395/08/23
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 40,512 41,529 42,042 44,999 900 1,360 900 1395/08/23
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 42,750 42,750 42,750 42,750 500 20 20 1395/08/23
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 42,192 52,009 52,883 56,461 750 1,840 750 1395/08/23
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 37,565 37,565 37,565 37,565 990 132 132 1395/08/23
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 37,565 38,009 38,187 38,777 660 1,056 660 1395/08/23
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 37,565 40,381 40,563 41,321 440 2,794 440 1395/08/23
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم سلف 32,719 35,990 35,990 35,990 880 5,060 880 1395/09/14
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 32,719 32,719 32,719 32,719 760 660 640 1395/08/23
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 32,719 32,719 32,719 32,719 0 120 120 1395/08/23
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 32,719 33,469 33,719 34,709 528 1,100 528 1395/08/23
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 32,719 35,990 35,990 35,990 651 8,631 651 1395/08/23
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 32,585 32,585 32,585 32,585 154 154 154 1395/08/23
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 33,189 36,559 36,862 37,879 500 1,460 500 1395/09/05
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 31,680 33,500 33,608 33,890 286 1,210 286 1395/08/23
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 30,171 30,399 30,536 30,832 2,706 3,454 2,706 1395/08/23
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 30,171 30,171 30,171 30,171 300 360 300 1395/08/23
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 30,171 30,377 30,557 31,199 2,002 3,212 2,002 1395/08/23
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 30,171 30,173 30,181 30,222 1,000 1,400 1,000 1395/09/13
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 30,171 30,321 30,755 31,583 500 980 500 1395/08/23

 

 

 

💢 قیمت مواد اولیه پلیمری در بازار آزاد ۵ خرداد ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 71,000 ریال 1000 1.41% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 74,500 ریال 2500 3.36% نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 74,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 74,500 ریال نمودار و آرشیو
5110 74,000 ریال 300 0.41% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 81,500 ریال 2000 2.45% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 81,500 ریال 2000 2.45% نمودار و آرشیو
0075 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
020 63,000 ریال 500 0.79% نمودار و آرشیو
Lf190 61,700 ریال 400 0.65% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 59,200 ریال 1400 2.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 55,800 ریال 1300 2.33% نمودار و آرشیو
2420h 61,200 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 60,300 ریال 300 0.5% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 63,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 62,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 71,500 ریال 500 0.7% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 76,000 ریال 1300 1.71% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 95,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 77,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 74,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 76,000 ریال 1000 1.32% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 75,800 ریال 1800 2.37% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 76,000 ریال 500 0.66% نمودار و آرشیو
ZR230 76,000 ریال 500 0.66% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 76,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 46,700 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 46,000 ریال 300 0.65% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 101,000 ریال 400 0.4% نمودار و آرشیو
ABS150 101,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖