معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۰.۴ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 4 دی ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 44,508 44,508 44,508 44,508 1,008 144 144
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 44,508 44,508 44,508 44,508 0 48 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 47,178 47,178 47,178 47,178 480 168 72
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 45,986 46,296 46,458 46,509 550 704 550
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی 42,622 42,622 42,622 42,622 480 72 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 42,622 42,622 42,622 42,622 0 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 43,414 43,414 43,414 43,414 240 48 48
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 46,680 46,680 46,680 46,680 720 168 168
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 46,680 46,680 46,680 46,680 0 72 72
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند نقدی 54,782 54,782 54,782 54,782 1,500 1,300 1,140
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 54,782 54,782 54,782 54,782 0 140 140
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 54,782 54,782 54,782 54,782 1,320 858 704
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 54,782 54,782 54,782 54,782 0 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 49,879 49,879 49,879 49,879 440 176 132
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 49,879 49,879 49,879 49,879 0 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 49,879 49,879 49,879 49,879 440 264 242
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 49,879 49,879 49,879 49,879 0 110 110
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 53,367 54,269 54,269 54,269 110 154 110
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 50,909 50,909 50,909 50,909 66 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 49,879 51,569 52,050 52,339 770 2,090 770
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 52,455 52,455 52,455 52,455 440 374 308
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 52,455 52,455 52,455 52,455 0 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 46,827 49,769 49,879 49,949 126 378 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 49,879 51,654 51,744 51,999 210 567 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 51,068 51,068 51,068 51,068 220 160 140
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 51,068 51,068 51,068 51,068 0 80 80
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 44,646 49,105 49,111 49,119 552 984 552
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 44,250 48,589 48,891 49,569 1,650 4,774 1,650
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 44,250 48,588 48,897 49,594 1,320 3,938 1,320
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 44,250 48,666 48,780 49,009 440 1,804 440
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم سلف 46,232 46,232 46,232 46,232 1,012 1,012 1,012
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 44,250 47,879 48,269 48,779 903 1,659 903
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 44,250 48,800 49,133 49,888 525 1,953 525
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 44,250 47,801 48,000 48,459 440 1,232 440
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند سلف 44,250 48,029 48,185 48,559 700 1,460 700
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 44,250 48,269 48,461 48,999 440 1,342 440
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 44,250 49,500 49,965 50,269 105 1,050 105
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 44,250 47,669 47,924 48,111 504 819 504

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۳ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 138,000 ریال 2000 1.45% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 134,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 133,000 ریال 2000 1.5% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 139,000 ریال 3000 2.16% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 138,000 ریال 2000 1.45% نمودار و آرشیو
5110 139,000 ریال 1000 0.72% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar - نمودار و آرشیو
0075 - نمودار و آرشیو
020 140,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 132,000 ریال 1000 0.76% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 - نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 158,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 133,000 ریال 2000 1.5% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 133,000 ریال 1000 0.75% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 134,000 ریال 3000 2.24% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 153,000 ریال 9000 5.88% نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 170,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
C30s 197,000 ریال 10000 5.08% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 158,000 ریال 10000 6.33% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 148,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 134,000 ریال -2000 1.47% نمودار و آرشیو
1551 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 154,000 ریال 9000 5.84% نمودار و آرشیو
510L Jam 195,000 ریال 10000 5.13% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 195,000 ریال 10000 5.13% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 142,000 ریال 2000 1.41% نمودار و آرشیو
RP340 190,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 134,000 ریال 4000 2.99% نمودار و آرشیو
MR230 190,000 ریال 3000 1.58% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 168,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 168,000 ریال 1000 0.6% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو
ZR 340 178,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
z30 j 153,000 ریال نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖