معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۰.۴ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 4 دی ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 44,508 44,508 44,508 44,508 1,008 144 144
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 44,508 44,508 44,508 44,508 0 48 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 47,178 47,178 47,178 47,178 480 168 72
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 45,986 46,296 46,458 46,509 550 704 550
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی 42,622 42,622 42,622 42,622 480 72 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 42,622 42,622 42,622 42,622 0 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 43,414 43,414 43,414 43,414 240 48 48
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 46,680 46,680 46,680 46,680 720 168 168
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 46,680 46,680 46,680 46,680 0 72 72
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند نقدی 54,782 54,782 54,782 54,782 1,500 1,300 1,140
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 54,782 54,782 54,782 54,782 0 140 140
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 54,782 54,782 54,782 54,782 1,320 858 704
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 54,782 54,782 54,782 54,782 0 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 49,879 49,879 49,879 49,879 440 176 132
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 49,879 49,879 49,879 49,879 0 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 49,879 49,879 49,879 49,879 440 264 242
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 49,879 49,879 49,879 49,879 0 110 110
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 53,367 54,269 54,269 54,269 110 154 110
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 50,909 50,909 50,909 50,909 66 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 49,879 51,569 52,050 52,339 770 2,090 770
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 52,455 52,455 52,455 52,455 440 374 308
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 52,455 52,455 52,455 52,455 0 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 46,827 49,769 49,879 49,949 126 378 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 49,879 51,654 51,744 51,999 210 567 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 51,068 51,068 51,068 51,068 220 160 140
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 51,068 51,068 51,068 51,068 0 80 80
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 44,646 49,105 49,111 49,119 552 984 552
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 44,250 48,589 48,891 49,569 1,650 4,774 1,650
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 44,250 48,588 48,897 49,594 1,320 3,938 1,320
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 44,250 48,666 48,780 49,009 440 1,804 440
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم سلف 46,232 46,232 46,232 46,232 1,012 1,012 1,012
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 44,250 47,879 48,269 48,779 903 1,659 903
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 44,250 48,800 49,133 49,888 525 1,953 525
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 44,250 47,801 48,000 48,459 440 1,232 440
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند سلف 44,250 48,029 48,185 48,559 700 1,460 700
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 44,250 48,269 48,461 48,999 440 1,342 440
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 44,250 49,500 49,965 50,269 105 1,050 105
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 44,250 47,669 47,924 48,111 504 819 504

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖