آشنایی با روش های رفع تعهد ارزی

💢دوره آموزشی آشنایی با روش های رفع تعهد ارزی

👥مدرس: مهندس ساجد نیک مهر
دبیر اتاق بازرگانی ایران ویتنام

🔸️سرفصل ها:
تاریخچه مختصر پیمان سپاری ارزی
قواعد جاری و حاکم بر سیاست های ارزی کشور در حوزه صادرات
چشم انداز پیش رو در حوزه تعهد ارزی صادرات
روش های رفع تعهد و توصیه های عملیاتی

📆تاریخ 2 دی ماه حضوری
⏰️ ساعت ۱۴ الی ۱۶
📍محل برگزاری: اتاق صنایع، معادن و کشاورزی تهران

هزینه آزاد شرکت در دوره آموزشی مبلغ 545 هزار تومان
برای اعضای انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و اعضای تشکل های عضو انجمن مبلغ 436 هزار تومان
( مبالغ فوق با 9 درصد ارزش افزوده محاسبه شده است)

 

🌐کسب اطلاعات بیشتر:
🔺️سرکار خانم سلمانی دبیر کمیسیون آموزش: داخلی ۱۰۳
02144182896
09921624178

ظرفیت دوره تکمیل شد.