آغاز فصلی تازه از معامله محصولات پتروشیمی در بورس کالا

رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی گفت: ثبت نخستین قرارداد بلند مدت فروش محصولات پتروشیمی در بور س کالا در قالب کشف پریمیوم و اعتباری محصول PVC آغازگر فصل جدیدی از معامله ها در بورس کالا است. به گزارش اینپیا به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، محمد متقی اظهارکرد: درراستای تحقق شعار سال( […]

رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی گفت: ثبت نخستین قرارداد بلند مدت فروش محصولات پتروشیمی در بور س کالا در قالب کشف پریمیوم و اعتباری محصول PVC آغازگر فصل جدیدی از معامله ها در بورس کالا است.

به گزارش اینپیا به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، محمد متقی اظهارکرد: درراستای تحقق شعار سال( تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها) و به منظور رفع موانع تولید ناشی از کمبود خوراک صنایع پائین دستی پتروشیمی ها و حمایت از تولید مستمرمجتمع های تولید کننده محصولات پتروشیمی مکانیزم عقد قراردادهای بلند مدت و شرایط خرید اعتباری محصولات پتروشیمی در دستور کار دفتر توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی قرار دارد.

وی با بیان این که پس از هماهنگی و پیگیری لازم و جلسه های مختلف کاری و تقارب نظرهای صنایع بالا دستی و پائین دستی، نخستین عرضه با شرایط قرارداد بلند مدت در قالب کشف پریمیوم و با شرایط خرید اعتباری برای محصول PVC-S65 از شرکت پتروشیمی غدیر در تاریخ 26 تیر ماه 1400 در تابلوی بورس کالای ایران خواهد نشست. این موضوع شروعی تازه ای خواهد بود بر کاهش ریسک تولید و تامین امنیت در سمت عرضه و تقاضا و یک ابزار جدید در بازار که باعث رونق معاملات خواهد شد.

رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی افزود: بکارگیری ابزارهای همچون قراردادهای بلندمدت(پریمیوم) و شرایط خرید اعتباری محصولات پتروشیمی هم اکنون بصورت منظم و با یک رویه پیوسته در اختیار صنایع پایین دستی پتروشیمی قرار دارد و امید است بکارگیری این ابزارها در کنار نظارت و حمایت های صورت گرفته شاهد افزایش و رونق تولید در این بخش باشیم.