آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند در مسیر بازنویسی

به گزارش اینپیا، در این جلسه از ۱۵ انجمن ذی‌نفع نیز دعوت شد و انجمن ملی گزارشی بسیار جامع در خصوص این آیین‌نامه ارایه کرد و نقاط ضعف جدی این آیین نامه را مطرح کرد.   انجمن ملی صنایع پلیمر ایران پیشنهاد داد که یا پیش نویس جدیدی نوشته شود یا  پیش نویس کنونی تغییرات بنیادی کند که […]

به گزارش اینپیا، در این جلسه از ۱۵ انجمن ذی‌نفع نیز دعوت شد و انجمن ملی گزارشی بسیار جامع در خصوص این آیین‌نامه ارایه کرد و نقاط ضعف جدی این آیین نامه را مطرح کرد.

 

انجمن ملی صنایع پلیمر ایران پیشنهاد داد که یا پیش نویس جدیدی نوشته شود یا  پیش نویس کنونی تغییرات بنیادی کند که این پیشنهاد مورد توجه و تایید بسیاری از حاضرین قرار گرفت.

 

در نهایت مقرر شد با رایزنی های اتاق بازرگانی و دولت بر اساس مدت زمانی که برای اصلاح داریم، با کمک مشاوری متبحر در حوزه آیین نامه نویسی و با کمک انجمن‌ها در حوزه های تخصصی، پیش ‌نویسی نوشته شود یا تغییرات جدی صورت گیرد.

 

رویکرد انجمن ملی این است که بر مبنای منطق علمی و درست آیین نامه نوشته شود و اولویت ما این است که از منابع خود به بهترین شکل استفاده کنیم یعنی در جایی که می توانیم بازیافت کنیم به هیچ عنوان اجازه سوزاندن یا بازپسماند محصول پلیمری را ندهیم چون خسارات زیادی ایجاد می کند.

 

همچنین آیین نامه های متعدد موجود، تبدیل به یک آیین نامه شود و قانون و آیین نامه جدیدی در حوزه پلیمر و پسماند دوباره تصویب نشود تا اگر هم بخشی از صنعت پلیمر ناچار به پرداخت هزینه بابت عموارض پسماند است، این هزینه حداقل باشد و از یک آیین نامه باشد چرا که در حال حاضر روند به گونه ای پیش می رود که از آیین نامه های مختلف می توانند جرایمی برای این صنعت تعیین کنند.

 

همچنین انجمن پلیمر پیشنهاد کرد همه صنایعی که آلاینده هستند به نسبت آلایندگی خود و بر اساس شاخص درست علمی و بین‌المللی ارزیابی شوند تا متناسب با آن، عوارض محیط زیست پرداخت کنند که در این صورت قطعا بسیاری از صنایع پلیمری مشمول چنین عوارضی نخواهند شد.

 

قرار شد با این رویکرد، اتاق بازرگانی اصلاح آیین نامه را در یک بازه زمانی بر عهده گیرد و انجمن ملی صنایع پلیمر ایران هم در حوزه پلیمرها مشاوره بدهد.