ابلاغیه اتاق ایران در مورد اهش نرخ مالیات علی الحساب کلیه کالاهای وارداتی

تصویر نامه شماره ۸۳۰۷۵۳/۱۴۰۱ مورخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص کاهش نرخ مالیات علی الحساب کلیه کالاهای وارداتی از ۴ درصد به ۲ درصد دانلود فایل پیوست 

تصویر نامه شماره ۸۳۰۷۵۳/۱۴۰۱ مورخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی گمرک
جمهوری اسلامی ایران درخصوص کاهش نرخ مالیات علی الحساب کلیه کالاهای وارداتی از ۴ درصد به ۲ درصد

دانلود فایل پیوست