ابلاغیه اتاق بازرگانی ایران در مورد نامه ریاست جمهوری در خصوص ارسال نامه سازمان برنامه و بودجه

ابلاغیه اتاق بازرگانی ایران  نامه ریاست جمهوری در خصوص ارسال نامه سازمان برنامه و بودجه درخصوص آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره ١٨ قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور برای دریافت فایل در لینک زیر کلیک کنید دانلود فایل 

ابلاغیه اتاق بازرگانی ایران

 نامه ریاست جمهوری در خصوص ارسال نامه سازمان برنامه و بودجه درخصوص آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره ١٨ قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور

برای دریافت فایل در لینک زیر کلیک کنید

دانلود فایل