ابلاغیه اتاق بازرگانی ایران در مورد گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 12 مرداد ماه

ابلاغیه اتاق بازرگانی ایران در مورد گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 12 مرداد ماه برای دریافت فایل کلیک کنید دانلود فایل 

ابلاغیه اتاق بازرگانی ایران در مورد گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 12 مرداد ماه

برای دریافت فایل کلیک کنید

دانلود فایل