ابلاغیه اتاق بازرگانی ایران در مورد نامه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان درخصوص حجم صادرات به عمان

ابلاغیه اتاق بازرگانی ایران در مورد نامه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان درخصوص حجم صادرات به عمان دانلود فایل پیوست 

ابلاغیه اتاق بازرگانی ایران در مورد نامه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان درخصوص
حجم صادرات به عمان

دانلود فایل پیوست