ابلاغیه خانه صنعت معدن تجارت ایران در مورد تفاهم نامه وزارت صمت و زارت علوم

ابلاغیه خانه صنعت معدن تجارت ایران با موضوع برنامه راهبردی ارتقاء تولید دانش بنیان تفاهم نامه راهبردی فی مابین وزارت صمت  و وزارت علوم دانلود فایل پیوست 

ابلاغیه خانه صنعت معدن تجارت ایران با موضوع برنامه راهبردی ارتقاء تولید دانش بنیان تفاهم نامه راهبردی فی مابین وزارت صمت  و وزارت علوم

دانلود فایل پیوست