ابلاغیه خانه صنعت معدن تجارت تهران با موضوعات زیر

ابلاغیه خانه صنعت معدن تجارت تهران با موضوع ابلاغیه مصوبه والپیپر مگاوات آیین نامه توسعه دانش بنیان بازار برق مصوبه بانک مرکزی در خصوص حساب تجاری و غیرتجاری دستورالعمل پرداخت مشاوره های صادرات غیر نفتی کشور دانلود فایل پیوست 

ابلاغیه خانه صنعت معدن تجارت تهران با موضوع ابلاغیه مصوبه والپیپر مگاوات

آیین نامه توسعه دانش بنیان بازار برق

مصوبه بانک مرکزی در خصوص حساب تجاری و غیرتجاری

دستورالعمل پرداخت مشاوره های صادرات غیر نفتی کشور

دانلود فایل پیوست