“آیین نامه تشویق به مشارکت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی”،

ابلاغیه اتاق ایران  در مورد نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص “آیین نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده (۱۵ (قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی”، دانلود فایل پیوست 

ابلاغیه اتاق ایران  در مورد نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص
“آیین نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده (۱۵ (قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای
ایرانی”،

دانلود فایل پیوست