اجرای طرح افق 15 روز به تعویق افتاد

به گزارش اینپیا، مدیرکل دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صمت اعلام کرد: آخرین فرصت 16 دی ماه است و واحد ها تا این زمان فرصت دارند فاکتورهای خود را ثبت کنند.   وی همچنین مطرح کرد: واحدهایی که به خاطر التهاب در بازار (مانند واحدهای مصرف کننده PVC و PP) دچار کاهش سهمیه شده اند، نیاز به برگزاری […]

به گزارش اینپیا، مدیرکل دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صمت اعلام کرد: آخرین فرصت 16 دی ماه است و واحد ها تا این زمان فرصت دارند فاکتورهای خود را ثبت کنند.

 

وی همچنین مطرح کرد: واحدهایی که به خاطر التهاب در بازار (مانند واحدهای مصرف کننده PVC و PP) دچار کاهش سهمیه شده اند، نیاز به برگزاری کارگروه استانی ندارند و اگر نامه پنج بندی این واحدها توسط سازمان صمت استان تایید شود، مستقیم توسط وزارت صمت بررسی می شود.