اجرای طرح رتبه بندی تولیدکنندگان مستربچ مشکی

طرح رتبه بندی تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران، با رتبه بندی تولیدکنندگان مستربچ مشکی لوله های پلی اتیلنی در فاز اول، آغاز شد. به گزارش اینپیا به نقل از انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه‌های پلیمری ایران، به درخواست انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلنی و در جهت استانداردسازی کیفی مستربچ های مشکی تولیدی و […]

طرح رتبه بندی تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران، با رتبه بندی تولیدکنندگان مستربچ مشکی لوله های پلی اتیلنی در فاز اول، آغاز شد.

به گزارش اینپیا به نقل از انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه‌های پلیمری ایران، به درخواست انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلنی و در جهت استانداردسازی کیفی مستربچ های مشکی تولیدی و ممانعت از سو استفاده تعدادی از واحدهای زیرپله ای که به واسطه عدم پرداخت مالیات و استفاده از مواد اولیه ی بی کیفیت و ضایعاتی و همچنین فروش غیررسمی، قیمت هایی عجیب و غیرمعقول را وارد بازار این صنعت کرده اند، از یک سو و ارتقای زیرساخت‌ها، دانش فنی و منابع شرکت‌های تولیدکننده مستربچ از سوی دیگر، رتبه بندی تولیدکنندگان مستربچ مشکی صنعت لوله در اولویت قرار گرفت.

با مشاوره آقای دکتر محسن معصومی، رئیس کمیته فنی متناظر ISIRI/TC138 آغاز شد و پس از ماه ها ارزیابی و مطالعه و برگزاری بیش از 20 جلسه در هیات مدیره و کمیسیون فنی انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری، معیارهای رتبه بندی تدوین شد و در اختیار تمامی تولیدکنندگان مستربچ مشکی قرار گرفت تا نظرات و پیشنهادات همه واحدهای تولیدی در تدوین معیارها لحاظ گردد.

جلسه نهایی این طرح، دیروز ششم مهرماه 1400 به صورت مجازی و با حضور مدیران شرکت های رنگدانه سیرجان، نوآوران بسپار، پویاپلیمر تهران، ویژگان بسپار شرق، کیمیاجاویدسپاهان، پادنا پلیمر، آوا پلیمرپویا، ایران دیبا، پیوندپلیمرکیمیا، پودرهای میکرونیزه ایران، صنعت پلیمر اهواز، کیمیا رنگدانه بسپار یاس (کربی پلیمر)، کیمیاپلیمر آپادانا و پارساپلیمر شریف برگزار شد. در این جلسه تمامی معیارها توسط آقای دکتر معصومی تشریح شد و  مقرر شد طی یک ماه تمامی مستندات و مدارک لازم توسط شرکت های تولیدکننده تهیه و در اختیار دبیرخانه انجمن قرار گیرد.

تمامی شرکت های علاقمند برای حضور در طرح رتبه بندی تولیدکنندگان مستربچ مشکی لوله، جهت دریافت فرم های ثبت نام و فرم های طرح رتبه بندی، با دبیرخانه انجمن به شماره 88903452 تماس حاصل فرمایند. شایان ذکر است تنها شرکت های عضو انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران، در این طرح مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.